preloader

Prašome palaukti

Citalopram Actavis, 40mg, plėvele dengtos tabletės, N28

Citalopram Actavis, 40mg, plėvele dengtos tabletės, N28

Receptinis vaistinis preparatas
Veikliosios medžiagos: Citalopramas
Veikliosios medžiagos stiprumas: 40mg
Prekės kodas: 844196
Citalopramu gydoma depresija ir panikos sutrikimas, pasireiškiantis kartu su agorafobija (atvirų erdvių baime) arba be jos.
Nuotolinė prekyba receptiniais vaistiniais preparatais negalima. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje, pateikus receptą. Norėdami užsisakyti skambinkite nemokamos linijos telefonu 8 800 50005 ir įsigykite artimiausioje EUROVAISTINĖJE.
Vaistinių, kuriose šiuo metu prekė yra, paieška
  Šio vaistinio preparato ieškokite artimiausioje EUROVAISTINĖJE.
  Receptinis vaistinis preparatas

  Citalopramu gydoma depresija ir panikos sutrikimas, pasireiškiantis kartu su agorafobija (atvirų erdvių baime) arba be jos.

  Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį.
  - Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
  - Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
  - Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
  - Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


  Lapelio turinys
  1. Kas yra Citalopram Actavis ir kam jis vartojamas
  2. Kas žinotina prieš vartojant Citalopram Actavis
  3. Kaip vartoti Citalopram Actavis
  4. Galimas šalutinis poveikis
  5. Citalopram Actavis laikymo sąlygos
  6. Kita informacija


  1. KAS YRA CITALOPRAM ACTAVIS IR KAM JIS VARTOJAMAS

  Citalopramas priklauso antidepresantų, vadinamųjų selektyvių serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI), grupei. Tokie vaistai galvos smegenyse specifiškai slopina serotonino patekimą į neuroną ir sunormina šios nervinį impulsą perduodančios medžiagos kiekį. Serotonino apykaitos sutrikimas galvos smegenyse yra svarbus depresijos ar į ją panašaus sutrikimo atsiradimo veiksnys.

  Citalopramu gydoma depresija ir panikos sutrikimas, pasireiškiantis kartu su agorafobija (atvirų erdvių baime) arba be jos.

  Gydytojas šio medikamento gali skirti ir kitai ligai gydyti. Vaisto visuomet reikia vartoti laikantis jo nurodymų.


  2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CITALOPRAM ACTAVIS

  Citalopram Actavis vartoti negalima:

  - jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) citalopramui arba bet kuriai pagalbinei Citalopram Actavis tablečių medžiagai (Citalopram Actavis sudėtis nurodyta 6 skyriuje);
  - jeigu vartojate arba paskutines 2 savaites vartojote vaistų, vadinamųjų monoaminooksidazės inhibitorių (dar kitaip vadinamų MAOI, kurie irgi vartojami depresijai gydyti). MAOI grupei priklauso tokie vaistai kaip selegilinas, fenelzinas, iproniazidas, izokarboksazidas, nialamidas, tranilciprominas ir moklobemidas. Jeigu gydytojas vietoj citalopramo skiria vartoti MAO inhibitorių, jų galima pradėti gerti praėjus ne mažiau kaip 7 paroms po citalopramo vartojimo nutraukimo.;
  Jūsų gydytojas Jums paaiškins, kaip pradėti gerti Citalopram Actavis, kai nustosite vartoti MAOI (žr. skyrių „Kitų vaistų vartojimas“);
  - jeigu vartojate vaistų, kurių sudėtyje yra linezolido (vaistas infekcijoms gydyti) (žr. skyrių „Kitų vaistų vartojimas“);
  - jeigu vartojate vaistų, kurių sudėtyje yra pimozido (vaistas psichiniams sutrikimas gydyti) (žr. skyrių „Kitų vaistų vartojimas“);
  - jeigu yra įgimtas arba buvo atsiradęs širdies ritmo sutrikimas (jis nustatomas EKG, t. y. širdies veiklą įvertinančiu tyrimu);
  - jeigu vartojate vaistų nuo širdies sutrikimų ar vaistų, kurie gali keisti širdies ritmą (žr. 2 skyriaus poskyrį „Kitų vaistų vartojimas“).


  Specialių atsargumo priemonių reikia

  Vaikai ir jaunesni nei 18 metų paaugliai: Citalopram Actavis paprastai jiems nerekomenduojamas. Atkreipkite dėmesį, kad šios klasės vaistais gydomiems jaunesniems kaip 18 metų pacientams yra didesnė šalutinių reiškinių, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausiai agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) rizika. Nepaisant to, gydytojas gali paskirti Citalopram Actavis jaunesniam kaip 18 metų ligoniui, jei nusprendžia, kad toks gydymas tinkamiausias. Jei gydytojas išrašė Citalopram Actavis jaunesniam kaip 18 metų pacientui ir jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, kreipkitės į gydytoją. Jei tokiam pacientui, vartojančiam Citalopram Actavis, pasireiškė ar pasunkėjo kuris nors iš pirmiau išvardytų simptomų, pasakykite gydytojui. Trūksta ilgalaikio saugumo duomenų apie šio vaisto poveikį vaikų ir paauglių augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

  Citalopram Actavis vartoti atsargiai:
  • jeigu Jūs gydotės panikos priepuolius. Pradėjus gydymą gali sustiprėti nerimo simptomai. Ši reakcija tęsiant gydymą paprastai per dvi savaites sumažėja. Gydytojas dozę gali Jums priderint (žr. skyrių „Kaip vartoti Citalopram Actavis“.
  • jeigu esate sirgę maniakine depresija. Gydymo Citalopram Actavis metu Jums gali prasidėti maniakinė fazė. Tai pasireiškia neįprastomis ir dažnai besikeičiančiomis idėjomis, nepagrįstu linksmumu ir intensyvia fizine veikla. Jeigu tai patiriate, kreipkitės į savo gydytoją.
  • jeigu sergate cukriniu diabetu. Gali tekti keisti vaistų nuo cukrinio diabeto dozes.
  • serga epilepsija. Jei patirsite priepuolius ar jums padažnės traukuliai, reikėtų nebevartoti citalopramo.
  • jeigu Jums pasireiškia tokie simptomai, kaip nemalonus ir bepriežastinis neramumas, susijaudinimas ir poreikis judėti, dažnai lydymas nesugebėjimo ramiai sėdėti ar stovėti. Šie simptomai dažniausiai gali pasireikšti keliomis pirmosiomis gydymo savaitėmis.
  • jeigu vartojate vaistų, kurie Jūsų organizme jungiasi prie serotonino receptorių (turi serotonerginį poveikį), tokių kaip sumatriptanas ar kiti triptanai, tramadolis, oksitriptanas ir triptolanas. Žr. skyrių „Kitų vaistų vartojimas“.
  • jei vartojate vaistų, vadinamų selektyviais grįžtamaisiais MAO-A inhibitoriais (monoamino oksidazės A inhibitoriais, vartojamais psichikos sutrikimams gydyti). Žiūrėkite skyrių „Citalopram Actavis vartoti draudžiama“ bei „Kitų vaistų vartojimas“.
  • jei kraujo tyrimas parodo, kad sumažėjo natrio kiekis kraujyje. Tai pasireiškia nuovargiu, sutrikimu ir raumenų trūkčiojimu. Šio tipo medikamentai retai sukelia natrio kiekio sumažėjimą kraujyje, ypač pagyvenusioms moterims. Natrio kiekis normalizuojasi nutraukus gydymą.
  • kuriems anksčiau buvo kraujavimo sutrikimų.
  Ypatingai atkreipkite dėmesį, jeigu vartojate kraują skystinančių preparatų, pvz., aspirino (acetilsalicilo rūgšties) arba nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ir skausmo, t. y. analgetikų (žr. poskyrį „Kitų vaistų vartojimas“).
  • kuriems taikoma elektros traukulių terapija.
  • jeigu vartojate žolinių preparatų, kurių sudėtyje yra jonažolės (Hypericum perforatum) žolės.
  Jums gali pasireikšti stipresnis pašalinis poveikis (žr.skyrių „Kitų vaistų vartojimas“)
  • jeigu sergate sunkia kepenų ar inkstų liga. Gydytojas gali sumažinti dozę arba nutraukti gydymą.
  • jeigu sergate tokiomis psichikos ligomis kaip psichozė ar depresijos epizodai.
  • jeigu Jums yra širdies būklė, vadinama „QT intervalo pailgėjimu“, arba jei ši būklė yra kam nors iš Jūsų kraujo giminaičių.
  - jeigu yra ar buvo širdies sutrikimų arba neseniai patyrėte miokardo infarktą;
  - jeigu ramybės metu Jūsų širdis plaka retai ir (arba) jei organizme trūksta druskų (tokį poveikį gali sukelti ilgalaikis sunkus viduriavimas ar vėmimas arba diuretikų, t. y. šlapimo išsiskyrimą skatinančių vaistų, vartojimas);
  - jeigu Jūsų širdis plaka dažnai ar neritmiškai arba jei pasireiškia alpulys, kolapsas ar galvos svaigimas stojantis (tai gali būti nenormalaus širdies plakimo požymiai).
  • Jei Jūsų kraujyje mažas kalio ar magnio kiekis (hipokalemija/ hipomagnesemija).
  • Jei gydymas nutraukiams dėl galinčio atsirasti nutraukimo sindromo (žr. skyrių „Nustojus vartoti Citalopram Actavis“).

  Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas
  Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

  Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:
  - jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;
  - jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

  Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

  Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

  Serotonininis sindromas

  Citalopramo vartojantiems ligoniams retais atvejais gali pasireikšti taip vadinamas serotonininis sindromas. Jeigu atsiranda tokie simptomai: aukšta kūno temperatūra, raumenų sustingimas, šiurpulys, sujaudinimas, sumišimas ir neramumas, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją, kadangi tai gali būti minėto sindromo požymis.

  Kitų vaistų vartojimas

  Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, taip pat vaistažolių ir stipraus poveikio vitaminų bei mineralų preparatų, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Jį reikia informuoti ir tuo atveju, jeigu kokių nors vaistų vartojote per paskutines dvi savaites arba vartosite artimiausiu metu.

  Citalopram Actavis draudžiama vartoti su vaistais nuo širdies ritmo sutrikimų ar vaistais, kurie gali keisti širdies ritmą, tokiais kaip IA ir III klasės vaistai nuo širdies ritmo sutrikimo, vaiatai nuo psichozių (pvz., fentiazino dariniai, pimozidas, haloperidolis), tricikliai antidepresantai, tam tikri antimikrobiniai vaistai (pvz., sparfloksacinas, moksifloksacinas, į veną leidžiamas eritromicinas, pentamidinas, vaistai nuo maliarijos, ypač halofantrinas), kai kurie antihistamininiai preparatai (astemizolas, mizolastinas). Jei turite bet kokių klausimų apie kartu vartojamus vaistus, pasitarkite su gydytoju.

  Citalopram Actavis reikia vengti vartoti su sekančiais vaistais arba vartoti atsargiai:
  - Vaistų, vadinamų monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI, skirti depreasijai ir Parkinsono ligai gydyti), tokie kaip selegilinas, fenelzinas, iproniazidas, izocarboksazidas, nialamidas, tranilciprominas ir moklobemidas (žr. aukščiau esantį skyrių „Citalopram Actavis vartoti negalima“).
  - sumatriptano, kitokių triptanų (vaistų nuo migrenos).
  - oksitriptano ar triptolano (preparato nuo miego problemų ir depresijos).
  - tramadolio (vaisto nuo skausmo).
  - kraujavimą iš odos ir gleivinių galinčių skatinti vaistų, jei jie vartojami drauge su Citalopram Actavis: antikoaguliantų (vaistų, slopinančių kraujo krešumą), pvz.: varfarino, tiklopidino ir dipiridamolio, NVNU tipo vaistų nuo skausmo, pvz.: ibuprofeno, ketoprofeno ir diklofenako ir acetilsalicilinės rūgšties.
  - neuroleptikų (vaistai, vartojami kai kuriems psichikos sutrikimams gydyti), pvz.: fenotiazinų, tioksantenų ir butirofenonų.
  - Vaistų nuo skrandžio opaligės: omeprazolo, lansoprazolo, cimetridino, esomeprazolo.
  - Vaistų nuo depresijos, pvz.: fluoksetino, fluvoxamino, paroksetino, sertralino, venlafaxino, bupropiono, triciklinių antidepresantų, tokių kaip nortriptilinas, desipraminas, klomipraminas, imipraminas, desipraminas ir žoliniai jonažolės (Hypericum perforatum) preparatai.
  - Buspirono (vaistas nerimui ir depresijai gydyti).
  - Propafenono ir flekainidino (vaistai sutrikusiam širdies ritmui gydyti).
  - Vaistų nuo psichikos sutrikimų (antipsichotikų), pvz., ličio, risperidono, chlorpromazino, tioridazino, chlorprotikseno, haloperidolio.
  - Meflokvino (vaistas maliarijai gydyti).
  - Vaistų, kurie ilgina taip vadinamą „Q-T“ intervalą ar vaistų, kurie mažina kalio ir magnio koncentraciją kraujyje. Dėl šių vaistų vartojimo konsuktuokitės su gydytoju.
  - Metoprololio (vaisto, vartojamo nuo didelio kraujospūdžio ligos, širdies ligų bei migrenos profilaktikai).

  Citalopram Actavis vartojimas su maistu ir gėrimais

  Citalopramo galima gerti valgio metu arba nevalgius. Vartojant šio preparato, alkoholio gerti nepatariama.

  Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

  Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

  Nėštumas
  Citalopram Actavis nėštumo metu vartoti galima, jei kliniškai būtina. Jei esate arba manote kad galite būti nėščia, pasakykite savo gydytojui. Nevartokite Citalopram Actavis jei esate nėščia ar planuojate pastoti, kol su gydytoju neapsvarstysite galimos naudos ir rizikos. Nenutraukite Citalopram Actavis vartojimo staigiai.

  Jei vartojate Citalopram Actavis, pasakykite apie tai akušerei ar gydytojui. Tokie vaistai kaip Citalopram Actavis, vartojami nėštumo metu, o ypač paskutinius tris nėštumo mėnesius, gali padinti sunkios būklės, vadinamos persistuojančia naujagimių plautine hipertenzija (simptomai: padažnėjęs kūdikių kvėpavimas ir melsva oda), išsivystymo riziką. Simptomai paprastai atsiranda per pirmas 24 valandas po gimimo. Jei tokie simptomai pasireiškė jūsų kūdikiui, privalote susisiekti su savo akušere ar gydytoju

  Pasakykite gydytojui, jei paskutinius tris nėštumo mėnesius vartojote Citalopram Actavis, nes Jūsų gimusiam kūdikiui gali pasireikšti kai kurie simptomai. Simptomai paprastai atsiranda per pirmas 24 valandas po gimimo.Tai negalėjimas miegoti ir tinkamai maitintis, sunkumas kvėpuoti, odos mėlis ir atšąlimas ar padidinta temperatūra, vėmimas, nuolatinis verksmas, sustirę ar išglebę raumenys, letargas, drebulys, traukuliai ar trūkčiojimaiJeigu Jūsų kūdikiui atsirado bent vienas iš išvardytų simptomų, nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jis galės Jums patarti.

  Žindymo laikotarpis
  Citalopram Actavis nedideliais kiekiais patenka į motinos pieną. Iškyla poveikio kūdikiui rizika. Jei vartojate Citalopram Actavis, prieš pradedant žindyti, pasitarkite su gydytoju.

  Vaisingumas:
  Tyrimų su gyvūnais metu nustatyta, kad citalopramas pablogina spermos kokybę. Teoriškai tai gali turėti įtakos vaisingumui, bet poveikio žmogaus vaisingumui iki šiol nepastebėta.

  Vairavimas ir mechanizmų valdymas

  Citalopram Actavis gali paveikti Jūsų sugebėjimą vairuoti automobilį ar valdyti mechanizmus.
  Nevairuokite ir nevaldykite machanizmų, kol neišsiaiškinsite kaip Jus veikia citalopramas.


  3. KAIP VARTOTI CITALOPRAM ACTAVIS

  Dozavimas

  Preparato visada vartokite tiksliai taip, kaip gydytojo skirta. Dozė kiekvienam žmogui skiriasi. Gydytojas, atsižvelgęs į Jūsų būklę, nustatys tinkamą dozę ir nurodys, kiek laiko medikamento vartoti. Jeigu kiltų neaiškumų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

  Suaugusiems žmonėms
  Depresija
  Įprastinė dozė yra 20 mg per parą. Jūsų gydytojas dozę gali padidinti iki maksimalios – 40 mg per parą.
  Kad būklė palengvėtų, depresiją reikia gydyti 4–6 mėn.

  Panikos sutrikimas
  Pirmąją savaitę patartina skirti 10 mg per parą, vėliau dozę didinti iki 20-30 mg per parą. Jūsų gydytojas dozę gali padidinti iki ,maksimalios – 40 mg per parą.

  Senyviems ligoniams (vyresniems nei 65 metų)
  Senyviems pacientams skiriama pusė įprastinės rekomenduojamos dozės, pvz., 10 -20 mg per parą. Senyviems pacientams nereikėtų skirti daugiau nei 20 mg per parą.

  Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų
  Citalopram Actavis paprastai nerekomenduojamas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, nes jiems neištirtas šio vaisto saugumas ir veiksmingumas.

  Žmonėms, kurių inkstų ar kepenų funkcija susilpnėjusi
  Tokiems ligoniams reikia vartoti mažesnę dozę, todėl būtina laikytis gydytojo nurodymų.
  Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi, gydomi ne didesne kaip 20 mg dozę per parą.

  Citalopram Actavis reikia gerti kartą per parą, ryte arba vakare, valgio metu arba nevalgius.
  Tabletę reikia užsigerti stikline vandens.

  Prieš nuspręsdami pakeisti vaistus arba nebevartoti Citalopram Actavis, pasitarkite su gydytoju. Žr. pirmiau nurodytas specialias atsargumo priemones.

  Pavartojus per didelę Citalopram Actavis dozę
  Jeigu išgėrėte daugiau negu reikia Citalopram Actavis , nedelsiant kreipkitės į šeimos gydytoją ar vaistininką arba skubios medicinos pagalbos skyrių.
  Perdozavimo simptomai:
  Mieguistumas, sąmonės praradimas, traukuliai, lėtas/greitas širdies ritmas, galvos svaigimas, širdies ritmo sutrikimai (pvz.: QT intervalo pailgėjimas), žemas/aukštas kraujo spaudimas, drebulys, alpulys, pykinimas, vėmimas, prakaitavimas, susijaudinimas, karščiavimas, sustojusi širdis, išsiplėtę vyzdžiai, psichinės būklės pokyčiai, pamėlusi oda dėl nepakankamo deguonies kiekio kraujyje (cianozė), hiperventiliacija. Gali pasireikšti serotonino sindromas (žr. skyrių „Galimas šalutinis poveikis“, ypač jei kartu praryjama ir kitų vaistų.

  Pamiršus pavartoti Citalopram Actavis

  Įprastiniu laiku medikamento neišgėrus, jo reikia gerti atėjus kitos dozės vartojimo laikui. Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

  Nustojus vartoti Citalopram Actavis

  Staigiai citalopramo vartojimo nutraukti negalima, nes gali pasireikšti galvos svaigimas, dilgčiojimas (lyg badytų spygliais ar adatėlėmis), sutrikti miegas, atsirasti sudirgimas, drebulys, sutrikimas, galvos skausmas, pykinimas, nervingumas/nerimas, sustiprėti prakaitavimas (į savižudybę linkusiems žmonėms gali atsinaujinti mintys apie savižudybę). Tokie simptomai paprastai trunka 2 savaites, bet gali būti sunkesni ir trukti ilgiau, jei Jūs vartojate didesnes Citalopram Actavis dozes.
  Jei jūs norite nebevartoti citalopramo, turite pasitarti su gydytoju, nes gydymą reikia baigti palaipsniui per kelias savaites ar mėnesius mažinant dozę. Svarbu, kad šiuo laikotarpiu gydytojas pacientą atidžiai stebėtų.

  Jei jums kiltų kitų klausimų dėl šio vaisto vartojimo, klauskite gydytojo.


  4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

  Citalopram Actavis, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Su citalopramo vartojimu susijęs šalutinis poveikis dažniausiai pasireiškia per pirmąsias 8–14 gydymo paras. Jis paprastai būna trumpalaikis.

  Jei Jums pasireiškė kuris nors iš žemiau išvardintų reiškinių, nutraukite Citalopram Actavis vartojimą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją ar artimiausios ligoninės traumatologinį skyrių.

  • Serotonino sindromas:Pasakykite gydytojui, jei karščiuojatem drebate, trūkčioja raumenys ir jaučiate nerimą, nes šie simptomai gali reikšti, kad Jums vystosi ši būsena. Gydymą Citalopram Actavis reikia nutraukti nedelsiant.
  • Sunkios padidintio jautrumo (alerginės) reakcijos: Nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jei Jums pasireiškia tokie simptomai, kaip patinęs veidas, liežuvis ir/arba gerklė ir/arba sunku ryti arba iškyla pūkšlės ir drauge sunku kvėpuoti (angioedema). Tai labai sunkus pašalinis poveikis. Jei jis pasireiškia, galbūt Jūs esate alergiškas Citalopram Actavis. Jums reikia skubios medicininės pagalbos ar hospitalizacijos. Visi šie sunkūs pašaliniai poveikiai yra labai reti.
  • Dažnas nereguliarus širdies plakimas, alpulys, nes tai gali būti gyvybei pavojingos būklės Torsades de Pointes simptomai..

  Jei Jums kyla minčių kenkti sau ar nusižudyti, tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją ar vykite į ligoninę.

  Šis pašalinis poveikis dažniausiai yra lengvas ir pranyksta po keleto gydymo dienų: pykinimas, viduriavimas, padidintas prakaitavimas, burnos džiūvimas, nuovargis, nemiga ir mieguistumas.

  Šis pašalinis poveikis pasireiškė maždaug tokiu dažnumu:

  Labai dažnas (daugiau nei 1 iš 10 ligonių):
  - Juntamas širdies plakimas (palpitacijos)
  - Galvos skausmas
  - Pykinimas, burnos džiūvimas
  - Padidintas prakaitavimas
  - Mieguistumas, apsunkintas miegas

  Dažnas (pasireiškia 1–10 iš 100 ligonių):
  - Drebulys, galvos svaigimas
  - Sumažėjęs apetitas, sumažėjęs svoris, svorio kritimas (anoreksija)
  - Susilpnėjęs lytinis potraukis (libido)
  - Dilgčiojimo, badymo ar tirpimo pojūtis odoje (parestezija)
  - Problema susikaupti
  - Spengimas ausyse (tinnitus)
  - Padidėjęs kraujospūdis (hipertenzija)
  - Viduriavimas, vėmimas, vidurių užkietėjimas, nevirškinimas (dispepsija), skrandžio skausmai, vidurių pūtimas, padidėjęs seilėtekis
  - Raumenų skausmas (mialgija), sąnarių skausmas (artralgija)
  - Migrena
  - Išskyros iš nosies, sinusų uždegimas
  - Dažnas šlapinimasis (poliurija)
  - Niežulys (pruritus)
  - Nuovargis, žiovulys
  - Moterims: nesugebėjimas pasiekti orgazmą, menstruaciniai skausmai; impotencija, ejakuliacijos nebuvimas
  - Nenormalūs sapnai, atminties praradimas (amnezija), emocijų ar entuziazmo nebuvimas

  Nedažnas (pasireiškia 1–10 iš 1000 ligonių):
  - Lėtas širdies ritmas
  - Dažnas širdies ritmas
  - Padidėjęs apetitas, padidėjęs svoris
  - Agresija, atsitraukimo nuo savęs pojūtis (depersonalizacija), haliucinacijos, manija (didelis linksmumas, padidintas aktyvumas ir lengvai sukeliams susierzinimas ar dėmesio nukreipimas), euforija (optimistinė, džiaugsminga ir palaiminga būsena), padidėjęs kytinis potraukis (libido).
  - Alpimas (sinkopė)
  - Išsiplėtę vyzdžiai (midriazė)
  - Kosulys
  - Bėrimas (urtikarija)
  - Plikimas (alopecija)
  - Odos paraudimas ir raudonos dėmės odoje (purpura)
  - Fotosensibilizacijos reakcija (saulėje atsirandantis odos bėrimas)
  - Šlapinimosi problemos (šlapimo susilaikymas)
  - Sunkios mėnesinės (menoragija)
  - Edema (generalizuotas patinimas)

  Retas (pasireiškia 1–10 iš 10 000 pacientų):
  - Kraujavimas (iš makšties, virškinamojo trakto, odos ir minkštųjų audinių)
  - Preipuoliai („grand mal konvulsijos“), nevalingi judesiai (diskinezija)
  - Skonio sutrikimai
  - Kepenų uždegimas (hepatitas)
  - Karščiavimas (pireksija)
  - Sumažėjęs natrio kiekis kraujyje (hiponetremija)

  Dažnis nežinomas (negali būti nustatytas pagal turimus duomenis)
  - Sumažėjęs kraujo plokštelių kiekis (trombocitopenija)
  - Nenormalus širdies ritmas ar dažnis (aritmija)
  - Odods arba kūno vidines ertmes dengiančios membranos (gleivimės) patinimas (angioedema)
  - Ūmi sunki padidinto jautrumo (anafilaksinė) reakcija, pasireiškianti kraujospūdžio kritimu, niežinčiu odos bėrimu, lūpų, liežuvio ar gerklės patinimu ir pasunkėjusiu kvėpavimu
  - Alergija (padidinto jautrumo reakcija)
  - Būsena, žinoma kaip nepakankamo adiuretinio hormono isškyrimo sindromas, daugiausia vyresnio amžiaus paceintams
  - Mažas kalio kiekis kraujyje
  - Panikos preipuoliai, griežiams dantimis (bruksizmas), neramumas
  - Mintys apie savižudybę ar savižudiškas elgesys
  - Piepuoliai (traukuliai)
  - Serotonino sindromas (simptomai: karščiavimas, drebulys, raumenų trūkčiojimas ir nerimas)
  - Ekstrapiramidinės sitemos sutrikimai (pvz., nevalingi judesiai, kratymasis, sustingę ir sutraukti raumenys)
  - Neramumo jausmas ir nesugebėjimas laikytis ramiai (akatizija)
  - Judėjimo sutrikimas
  - Regėjimo sutrikimas
  - Širdies būklė, vadinama QT intervalo pailgėjimu (nereguliarus širdies ritmas, pastebimas EKG)
  - Galvos sukimasis staiga atsitojus dėl žemo kraujospūdžio (ortostatinė hipotenzija)
  - Kraujavimas iš nosies
  - Kraujas išmatose (virškinamojo trakto ar rektalinė hemoragija)
  - Nenormalūs kepenų funkcijos rodmenys
  - Kraujosruvos (echimozė)
  - Nenormalus pieno išsiskyrimas iš krūtų vyrams (galaktorėja)
  - Ilga skausminga erekcija (priapizmas)
  - Nereguliarus menstruacinis kraujavimas (metroragija)
  - Pastebėta padidėjusi kaulų lūžių rizika tarp šio tipo vaistus vartojančių pacientų.

  Jeigu pasireiškia šiame lapelyje nepaminėtas arba sunkus šalutinis poveikis arba jis nepraeina, pasakykite gydytojui arba vaistininkui, kadangi gali prireikti gydymo.


  5. CITALOPRAM ACTAVIS LAIKYMO SĄLYGOS

  Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
  Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
  Vaistų likučių negalima išmesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip naikinti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką.


  6. KITA INFORMACIJA

  Citalopram Actavis sudėtyje yra
  - Veiklioji medžiaga yra citalopramo hidrobromidas. Vienoje tabletėje jo yra tiek, kad atitiktų 10 mg, 20 mg arba 40 mg citalopramo.
  - Pagalbinės medžiagos yra manitolis (E421), mikrokristalinė celiuliozė, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas, hipromeliozė, makrogolis 6000 ir pigmentas titano dioksidas (E171).

  Kaip atrodo Citalopram Actavis ir jo pakuotės turinys
  Citalopram Actavis 10 mg tabletės yra apvalios, baltos, 6 mm skersmens, dengtos plėvele.
  Citalopram Actavis 20 mg plėvele dengtos tabletės yra apvalios, baltos, 8 mm skersmens, su vagele abiejuose tabletės pusėse ir šonuose.
  Citalopram Actavis 40 mg plėvele dengtos tabletės yra apvalios, baltos, 10 mm skersmens, su vagele abiejuose tabletės pusėse ir šonuose.
  Pakuotėje yra 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 250, 500 tablečių.
  Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

  Rinkodaros teisės turėtojas:
  Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Danija

  Gamintojas
  Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, Islandija
  arba
  Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Danija
  arba
  Dragenopharm Apoteker Püschl GmbH & Co. KG, Göllstrasse 1, D-84529 Tittmoning, Vokietija
  arba
  GENERICON PHARMA Gesellschaft m.b.H., Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, Austrija
  arba
  Actavis Ltd, BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta
  arba
  Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgarija

  Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas.

  UAB „Actavis Baltics“
  Vytauto g. 8/Liubarto g. 7
  LT 08118 Vilnius
  Tel. +370 5 260 96 15

  Šis vaistas EEE šalyse narėse registruotas šiais pavadinimais:
  Citalopram Actavis tabletės (Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Slovakijoje);
  Oropram tabletės (Lenkijoje).

  Pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-10-19


  Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
  Dozavimas

  Preparato visada vartokite tiksliai taip, kaip gydytojo skirta. Dozė kiekvienam žmogui skiriasi. Gydytojas, atsižvelgęs į Jūsų būklę, nustatys tinkamą dozę ir nurodys, kiek laiko medikamento vartoti. Jeigu kiltų neaiškumų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

  Suaugusiems žmonėms
  Depresija
  Įprastinė dozė yra 20 mg per parą. Jūsų gydytojas dozę gali padidinti iki maksimalios – 40 mg per parą.
  Kad būklė palengvėtų, depresiją reikia gydyti 4–6 mėn.

  Panikos sutrikimas
  Pirmąją savaitę patartina skirti 10 mg per parą, vėliau dozę didinti iki 20-30 mg per parą. Jūsų gydytojas dozę gali padidinti iki ,maksimalios – 40 mg per parą.

  Senyviems ligoniams (vyresniems nei 65 metų)
  Senyviems pacientams skiriama pusė įprastinės rekomenduojamos dozės, pvz., 10 -20 mg per parą. Senyviems pacientams nereikėtų skirti daugiau nei 20 mg per parą.

  Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų
  Citalopram Actavis paprastai nerekomenduojamas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, nes jiems neištirtas šio vaisto saugumas ir veiksmingumas.

  Žmonėms, kurių inkstų ar kepenų funkcija susilpnėjusi
  Tokiems ligoniams reikia vartoti mažesnę dozę, todėl būtina laikytis gydytojo nurodymų.
  Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi, gydomi ne didesne kaip 20 mg dozę per parą.

  Citalopram Actavis reikia gerti kartą per parą, ryte arba vakare, valgio metu arba nevalgius.
  Tabletę reikia užsigerti stikline vandens.

  Prieš nuspręsdami pakeisti vaistus arba nebevartoti Citalopram Actavis, pasitarkite su gydytoju. Žr. pirmiau nurodytas specialias atsargumo priemones.

  Pavartojus per didelę Citalopram Actavis dozę
  Jeigu išgėrėte daugiau negu reikia Citalopram Actavis , nedelsiant kreipkitės į šeimos gydytoją ar vaistininką arba skubios medicinos pagalbos skyrių.
  Perdozavimo simptomai:
  Mieguistumas, sąmonės praradimas, traukuliai, lėtas/greitas širdies ritmas, galvos svaigimas, širdies ritmo sutrikimai (pvz.: QT intervalo pailgėjimas), žemas/aukštas kraujo spaudimas, drebulys, alpulys, pykinimas, vėmimas, prakaitavimas, susijaudinimas, karščiavimas, sustojusi širdis, išsiplėtę vyzdžiai, psichinės būklės pokyčiai, pamėlusi oda dėl nepakankamo deguonies kiekio kraujyje (cianozė), hiperventiliacija. Gali pasireikšti serotonino sindromas (žr. skyrių „Galimas šalutinis poveikis“, ypač jei kartu praryjama ir kitų vaistų.

  Pamiršus pavartoti Citalopram Actavis

  Įprastiniu laiku medikamento neišgėrus, jo reikia gerti atėjus kitos dozės vartojimo laikui. Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

  Nustojus vartoti Citalopram Actavis

  Staigiai citalopramo vartojimo nutraukti negalima, nes gali pasireikšti galvos svaigimas, dilgčiojimas (lyg badytų spygliais ar adatėlėmis), sutrikti miegas, atsirasti sudirgimas, drebulys, sutrikimas, galvos skausmas, pykinimas, nervingumas/nerimas, sustiprėti prakaitavimas (į savižudybę linkusiems žmonėms gali atsinaujinti mintys apie savižudybę). Tokie simptomai paprastai trunka 2 savaites, bet gali būti sunkesni ir trukti ilgiau, jei Jūs vartojate didesnes Citalopram Actavis dozes.
  Jei jūs norite nebevartoti citalopramo, turite pasitarti su gydytoju, nes gydymą reikia baigti palaipsniui per kelias savaites ar mėnesius mažinant dozę. Svarbu, kad šiuo laikotarpiu gydytojas pacientą atidžiai stebėtų.

  Jei jums kiltų kitų klausimų dėl šio vaisto vartojimo, klauskite gydytojo.

  Vaistinių preparatų paieška VVKT svetainėje

  Pranešimo apie nepageidaujamą reakciją forma

  Svarbi informacija įsigyjantiems vaistinius preparatus

  Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

  Kartu perkamos prekės

  Panašios prekės