EUROVAISTINĖ internete klubo taisyklės

Galioja nuo 2021-12-01


1.         PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.       EUROVAISTINĖ internete – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.eurovaistine.lt.

1.2.       Pardavėjas – AZETA VAISTINĖ,UAB, buveinės adresas: Savanorių pr. 16, LT-03159 Vilnius, juridinio asmens kodas 305627643, PVM mokėtojo kodas LT100013422010, ir kiti tretieji asmenys, siūlantys įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje, jeigu tokie tretieji asmenys yra aiškiai nurodyti prekių įsigijimo momentu.

1.3.       Jūs / Pirkėjas – klientas, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.4.       EUROVAISTINĖ internete klubas arba Lojalumo klubas – Pardavėjo vykdoma EUROVAISTINĖS internete lojalumo programa, pagal kurią Jūs galite gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus apsiperkant EUROVAISTINĖ internete Lojalumo klubo taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5.       Lojalumo klubo taisyklės / Taisyklės – šios EUROVAISTINĖS internete klubo taisyklės.

1.6.       Privatumo pranešimas – Privatumo pranešimas, kuris apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

1.7.       EUROVAISTINĖS internete paskyra / Paskyra – elektroninėje parduotuvėje www.eurovaistine.lt sukurta bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.

 

2.           BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.       Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Lojalumo klube sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2.       Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Lojalumo Klubo Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.3.       Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Lojalumo Klubo Taisykles.

 

3.          TAPIMAS LOJALUMO KLUBO NARIU

3.1.       Norėdamas tapti Lokalumo klubo nariu ir naudotis Lojalumo klubo naudomis, Pirkėjas turi susikurti vartotojo paskyrą www.eurovaistine.lt ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Nuo 2021-12-01 datos pirkėjai susikūrę vartotojo paskyrą tampa Lojalumo klubo nariais.

3.2.      Pirkėjai, susikūrę vartotojo paskyrą iki 2021-12-01 datos, tapti Lojalumo klubo nariais gali savo susikurtoje vartotojo paskyroje išreikšdami sutikimą tapti Lojalumo klubo nariais

 

4.           LOJALUMO KLUBO NAUDOS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1.       Lojalumo klubo nariai įgyja teisę gauti papildomas naudas, skirtas tik Lojalumo klubo nariams:

4.1.1.    Palankesnės kainos perkant internetinėje parduotuvėje www.eurovaistine.lt

4.1.2.    Specialios nuolaidos ir pasiūlymai perkant internetinėje parduotuvėje www.eurovaistine.lt;

4.1.3.    Nuolaidų kodai apsipirkimui www.eurovaistine.lt.

4.2.       Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums Lojalumo klubo naudas, jei įtariama, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu, sukčiaujant ar neteisėtai naudojantis paskyra.

 

5.           IŠSTOJIMAS IŠ LOJALUMO KLUBO

5.1.       Norėdamas išstoti iš EUROVAISTINĖ internete klubo, pirkėjas gali panaikinti savo elektroninės parduotuvės www.eurovaistine.lt vartotojo paskyrą pats arba pateikdamas prašymą pardavėjui panaikinti jo paskyros registraciją.

5.2.       Jei ilgiau kaip 3 (tris) metus vartotojas savo paskyroje neatlieka užsakymo, jo pirkimo duomenys sunaikinami ir / arba patikimai nuasmeninami, t.y. negrįžtamai atsiejami nuo pirkėją individualizuojančios informacijos.

 

6.           ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1.      Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Privatumo pranešimu, kuris skelbiamas interneto puslapyje www.eurovaistine.lt.

 

7.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.      Pardavėjas turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Lojalumo klubo taisykles, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo klubą apie tai iš anksto asmeniškai Jums nepranešus. Apie tokius sprendimus Jūs būsite informuojami viešai internete adresu www.eurovaistine.lt ir (ar) kitais informacijos kanalais.

7.2.       Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3.       Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.