preloader

Prašome palaukti

E-vaistinės klientų aptarnavimas 8 5 260 2200

Eurovaistinės internete PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB EUROVAISTINĖ (toliau – Eurovaistinė) (toliau – mes arba Bendrovė) pripažįsta ir vertina Jūsų asmens duomenų apsaugą. Siekdami supažindinti Jus su mūsų taikomais asmens duomenų apsaugos standartais parengėme šį privatumo pranešimą (toliau – Pranešimas).

Mes siekiame užtikrinti, kad Jūsų duomenys, kuriuos mums pateikiate, būtų saugūs. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad Jūsų duomenų ir asmeninės informacijos apsauga atitiktų aukščiausius privatumo apsaugos standartus.

Sutikdami apsipirkti www.eurovaistine.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Eurovaistinė internete arba Elektroninė parduotuvė), Jūs patikite savo duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šiame Pranešime ir Elektroninės parduotuvės taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatytoms sąlygomis ir tikslais.

Tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas ir parduoti prekes Elektroninėje parduotuvėje, mums būtina tvarkyti asmens duomenis, kaip numatyta šiame Pranešime. Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šiuo Pranešimu ar kuria nors jų dalimi, prašome mums neteikti Jūsų asmens duomenų. Šiuo atveju, deja, mes, negalėsime užtikrinti Jums galimybės naudotis Eurovaistinė internete.

Šiame Pranešime Jūs gausite informaciją apie tai, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kokiems tikslams juos naudojame, kiek laiko ir kur juos saugome ir pan. Ši informacija yra labai svarbi, todėl tikimės, kad su ja atidžiai susipažinsite.

Tiek šis Pranešimas, tiek ir Taisyklės gali būti keičiami, atnaujinami, todėl mes patariame Jums juos kartas nuo karto perskaityti, susipažinti su naujausia dokumentų versija.

Mes laikomės asmens duomenų mažinimo principo – tai reiškia, kad Jūsų prašome mums pateikti tik tiek duomenų, kiek mums reikia suteikti geriausios kokybės paslaugas Jums ir tik tiek, kiek sutinkate mums teikti.

Šiame Pranešime vartojamos sąvokos

Pirkimų istorijos duomenys – tai duomenys apie Jūsų pirkimus / užsakymus Elektroninėje parduotuvėje, į šiuos duomenis įeina konkretūs Jūsų pirkti produktai, įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius preparatus, jų kiekis, bendra kaina ir panaši pirkimo operacijų informacija.

Reglamentas2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Kitos, šiame Pranešime naudojamos sąvokos, jeigu Pranešime nenurodyta kitaip, sutampa su Taisyklėse nurodytomis sąvokomis.


 1.     Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kokiems tikslams? 

Žemiau pateikiame sąrašą asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti ir tvarkyti. Kokius konkrečius duomenis Jūsų individualiu atveju ir kokiais tikslais tvarkome – suprasite perskaitę žemiau esantį sąrašą. Tam tikrais atvejais, mes galime tvarkyti Jūsų specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata (pavyzdžiui, Pirkimų istorijos duomenys, duomenys, kuriuos pateiksite mums teikiant farmacinę paslaugą).

1.1. Registracija Eurovaistinė internete ir / arba prekių užsakymų be registracijos vykdymas

Kai registruojatės Eurovaistinė internete, taip pat kai pradedate naudotis Eurovaistinė internete paslaugomis be registracijos ir sutinkate su Taisyklėmis bei Pranešimu, Jūs galite pateikti mums žemiau nurodytus duomenis. Tam tikrų, Elektroninėje parduotuvėje nurodytų, duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, negalėsime Jūsų aptarnauti. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

 

Duomenys pateikiami registruojantis Elektroninėje parduotuvėje ir / arba užsisakant prekes ir įvykdant užsakymą

Registracijos duomenys

Jūsų pateikiamos EUROVAISTINĖS lojalumo programos kortelės numeris*, Jūsų vardas, pavardė, gimimo data*, lytis*, el. pašto adresas ir telefono numeris, gatvė*, namo*, buto numeris*, miestas*.

Visi asmens duomenys, išskyrus pažymėtus „*“, yra privalomi tam, kad galėtume sukurti Jūsų paskyrą ir vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite užsiregistruoti Eurovaistinė internete.

Duomenys pateikiami užsisakant prekes be registracijos (toliau – Prekių pristatymo duomenys)

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris. Jei pasirenkamas pristatymas į namus tai: gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys, kiti su pristatymu susiję duomenys (pristatymo laikas, pageidaujama prekių atsiėmimo vieta). Jei pasirenkamas pristatymas į vaistinę tai: pasirenkama vaistinė iš sąrašo.

Visi laukai yra privalomi pateikti tam, kad galėtume vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite įsigyti prekių.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenys

Vardas, pavardė, užsakytos prekės, apmokėjimo būdas, pristatymo vieta/adresas, kontaktinė informacija.

Kiti duomenys

Duomenys, kuriuos mums pateikiate, arba kuriuos gauname iš trečiųjų asmenų, kurie yra susiję su apmokėjimu už prekes, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris.

Prekių gavėjo duomenys

Elektroninėje parduotuvėje suteikiame galimybę nurodyti ir kitas, nei registracijoje nurodyta, prekių pristatymo vietas. Kito asmens, kuriam norite pristatyti prekes duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris ir pristatymo adresas.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti ir naudotis Eurovaistinė internete Taisyklėse ir Pranešime nustatytomis sąlygomis

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenys tvarkyti būtina sandorio sudarymui ir jo įvykdymui.

Tvarkyti duomenis būtina, siekiant Bendrovės teisėto intereso.

Tvarkymo terminas

Tuo atveju, jeigu naudojatės Eurovaistinė internete paslaugomis su registracija – 3 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo.

Tuo atveju, jeigu naudojatės Eurovaistinė internete paslaugomis be registracijos – 1 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

 


Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų registracijos duomenis ir užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenis?

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes sukuriame Jums asmeninę Eurovaistinė internete paskyrą, kuri užtikrina Jūsų galimybę naudotis Eurovaistinė internete paslaugomis ir registruotiems vartotojams teikiamais privalumais ir Jūsų teisių įgyvendinimą Taisyklėse ir (ar) šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis, pavyzdžiui, identifikavę Jus galime užtikrinti Jūsų, Reglamente įtvirtintų, teisių įgyvendinimą.

Pagal Jūsų registracijos metu pateiktą lojalumo kortelės numerį, mes taip pat Jus atpažįstame kaip EUROVAISTINĖS kortelės turėtoją ir tai leidžia Jums Eurovaistinė internete gauti Jūsų EUROVAISTINĖS kortelei taikomas nuolaidas.

Jeigu pirkdami Eurovaistinė internete nurodote savo Eurovaistinė lojalumo programos kortelės numerį, atitinkamai Jūsų pirkimo istorijos duomenys tvarkomi sąlygomis nurodytomis Eurovaistinės lojalumo programos privatumo pranešime.

Pagal Jūsų pateiktus duomenis apsiperkant be registracijos suteikiate mums galimybę užtikrinti, kad Jūsų užsakymas būtų sėkmingai pateiktas ir įvykdytas.

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, įvykdyti užsakymą, teikti Jums svarbią informaciją apie Eurovaistinę internete, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, siekdami Jums tinkamai pristatyti paslaugas, suteikti farmacinę paslaugą ir pan.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti kitų Eurovaistinės internete klientų, pavyzdžiui, jeigu kiti asmenys norės Jums padovanoti Eurovaistinės internete prekes ar tiesiog nurodyti Jūsų adresą kaip prekės pristatymo vietą. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų asmens duomenis Pranešime nurodytomis sąlygomis tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Šiuo atveju Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (detalesnė informacija pateikiama šio Pranešimo 5.4 punkte).

Tam, kad galėtume priimti ir įvykdyti Jūsų užsakymą mes tvarkome aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis.

Labai svarbu, kad Jūsų pateikiami registracijos, pirkimo be registracijos ir kiti nurodyti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti, kad galėsite visapusiškai naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant kitas mūsų siūlomus naudas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų paskyrą. Visais atvejais, kai teikiate trečiųjų asmenų duomenis (prekių gavėjų duomenis ar adresus), esate atsakingi ir privalote įsitikinti,  kad šie asmenys neprieštarauja, kad naudotumėte jų duomenis.

Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius registracijos duomenis, prašome susipažinti šio Pranešimo 5.2 skyriuje.

Mes neturėsime galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą arba pirkimą be registracijos, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir Taisyklėmis.

1.2. Jūsų Eurovaistinė internete paskyros administravimas

Jeigu Jūs esate Eurovaistinė internete paskyros vartotojas, mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą:

Eurovaistinė internete paskyros duomenys:

Duomenys

Registracijos metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai Eurovaistinė internete paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (tokius kaip IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija) (daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų naršymo duomenis – Slapukų politikoje , o taip pat Eurovaistinės Privatumo politikoje).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas susikurti paskyrą ir naudotis ja Taisyklėse ir šiame Pranešime numatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs esate Eurovaistinė internete paskyros vartotoju (kol esate registruotas Eurovaistinė internete vartotojas). Techninius naršymo duomenis, įskaitant duomenis surinktus slapukų pagalba, saugome terminą, kuris nurodytas Slapukų politikoje, o taip pat Eurovaistinės Privatumo politikoje ).

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jūsų sutikimą naudotis paskyra mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus Eurovaistinė internete paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate, jog susipažinote su Pranešimu, Taisyklėmis ir patvirtinate registraciją.

1.3. Pirkimo istorijos duomenų tvarkymas

Suteikdami galimybę Jums naudotis Eurovaistinė internete privalumais, vykdydami pagal Taisykles sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis (siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus užsakymus) mes tvarkome Jūsų Pirkimų istorijos duomenis.


 

Pirkimo istorijos duomenys:

Duomenys

Jūsų pateiktas EUROVAISTINĖS lojalumo programos kortelės numeris (jeigu esate pateikę), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai (įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius preparatus), kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), suteiktų nuolaidų suma, užsakymo statusas, mokėjimo būdas, jūsų kaip kliento statusas (pavyzdžiui, ar esate naujas klientas ar ne).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti ir naudotis Eurovaistinė internete Taisyklėse ir Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindus numato Reglamento 9 str. 2 d. a) punktas.

 

Tvarkymo terminas

3 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos arba vieneri metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos jeigu perkate be registracijos.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.


Kaip mes naudojame Jūsų Pirkimų istorijos duomenis?

Pirkimų istorijos duomenų tvarkymas

Mes Jūsų pirkimo istorijos duomenis tvarkome Administruodami Elektroninę parduotuvę, siekdami tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymus ar kitokio pobūdžio prašymus, susijusius su užsakytomis prekėmis (pavyzdžiui, prekių grąžinimo atvejai, tinkamų prekių pristatymui užtikrinti ir pan.).

Jeigu Jūs perkate Elektroninėje parduotuvėje pasinaudodami funkcija pirkimu be registracijos, tokiu atveju, mes Jūsų Pirkimų istorijos duomenis tvarkome ir administruojame aukščiau nurodytu tvarkymo terminu siekdami užtikrinti tinkamą užsakymų įvykdymą.

Jeigu pirkdami Eurovaistinė internete nurodote savo Eurovaistinė lojalumo programos kortelės numerį, atitinkamai Jūsų pirkimų istorijos duomenys tvarkomi sąlygomis, nurodytomis Eurovaistinės lojalumo programos privatumo pranešime .

 

Žemiau išvardintais tikslais tvarkome tik tuos asmens ir pirkimų istorijos duomenis, kurie buvo gauti Jums atliekant pirkimo operacijas prisijungus prie savo paskyros:

 

Pirkimų istorijos duomenų analizė administruojant Elektroninę parduotuvę ir teikiant jos paslaugas

Administruodami Elektroninę parduotuvę ir jos paslaugų teikimą bei siekdami Pranešime ir Taisyklėse įtvirtintų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų Pirkimų istorijos duomenų) analizę. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus pirkėjams būdingus požymius (pavyzdžiui, lytį, gimimo datą, vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.).

Pavyzdžiui, Jūsų Pirkimų istorijos duomenų analizę mes galime atlikti ir Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida, pagal pirkimo duomenis mes galime identifikuoti tokias prekes įsigijusius pirkėjus ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.). Automatizuota asmens duomenų analizė gali būti atliekama ir siekiant suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams, pavyzdžiui, jeigu nuspręsime tą dieną visiems švenčiantiems gimtadienius suteikti tam tikras nuolaidas ir pan.

Esant poreikiui taip pat galime nuspręsti atlikti automatizuotą Pirkimų istorijos duomenų analizę ir statistikos ir rinkos tyrimų tikslais (apie duomenų tvarkymą minėtu tikslu plačiau Pranešimo 1.5 punkte).

Norime pabrėžti, kad registruodamiesi Eurovaistinė internete, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, įskaitant Pirkimų istorijos duomenis, būtų naudojami ir tvarkomi aukščiau aptartais tikslais, tarp jų – duomenų analizės. Norime pabrėžti, kad mūsų atliekami analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Visgi, jeigu Jūs prieštaraujate Jūsų duomenų analizei ir naudojimui aukščiau nurodytais tikslais, įskaitant duomenų analizės, Jūs visuomet prekių galite įsigyti Eurovaistinė internete kaip neregistruotas vartotojas arba atvykę į bet kurią mūsų vaistinę.

 

1.4. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos teikimas

Jeigu sutikote gauti Eurovaistinė internete tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip nurodyta toliau. Sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei naudingą informaciją apie Eurovaistinė internete galite pateikti registruodamiesi arba atlikdami kitus veiksmus Elektroninėje parduotuvėje.

 

Tiesioginės rinkodaros duomenys:

Duomenys

El. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, nurodytas pašto adresas, informacija apie tai, kad esate socialinio tinklo vartotojas.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas [1] gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus

 

Tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ir informaciją, bet ne ilgiau, nei Jūs turite galiojančią paskyrą Elektroninėje parduotuvėje.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.


Kaip mes naudojame Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais?

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais naudosime tam, kad galėtume pateikti Jums pasiūlymus ir informaciją, susijusius su mūsų veikla, pavyzdžiui, mūsų naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus (pavyzdžiui, UAB Barbora, MAXIMA LT, UAB, UAB „Baltic post“ ir kt.) pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose, organizuodami ir vykdydami žaidimus ir loterijas, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Partnerių sąrašą skelbiame savo tinklalapyje www.eurovaistine.lt.

Tuo atveju, jeigu Jūs esate Eurovaistinės Lojalumo programos dalyvis ir esate pasirinkę gauti mūsų Lojalumo programos tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūs ir toliau gausite mūsų pasiūlymus ir vertingą informaciją, įskaitant ir mūsų elektroninės parduotuvės Eurovaistinė internete pasiūlymus, taip, kaip tai išsamiau nurodyta Eurovaistinės Lojalumo programos privatumo pranešime.

Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų susikurtoje paskyroje ir Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu , SMS žinutėmis, telefonu, nurodytu adresu, socialiniais tinklais.

Jeigu pateiksite sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, bet nepateiksite sutikimo dėl duomenų profiliavimo teikiant asmeninius tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (kaip plačiau aprašyta žemiau šiame Pranešimo punkte), mes Jums teiksime tik bendrus pasiūlymus ir informaciją (t.y. tuos, kurie nėra pritaikyti asmeniškai Jums).

 

Jums pateikus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos teikimo, mes galime Jūsų pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į mūsų ar mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus, loterijas ar akcijas, kuriuose Jūs galite laimėti specialių prizų ar gauti kitokių naudų. Tokiais atvejais mes Jūsų duomenis naudosime siekdami organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, t.y. Jus įtraukti į žaidimus, loterijas, nustatyti laimėtoją, įteikti prizus ir pan., atsižvelgiant į konkretaus žaidimo ar loterijos taisykles. Tačiau, bet kokiu atveju, Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus atliksime mes. Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu paskyroje nurodytais kontaktais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu pageidausite gauti pasiūlymus per socialinius tinklus, socialinio tinklo administratoriui mes pateiksime Jūsų kontaktinius duomenis (tel. numerį ir (arba) el. pašto adresą), kad pastarasis galėtų Jus identifikuoti socialiniame tinkle ir socialinio tinklo kanalais pateikti Jums mūsų pasiūlymus.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums naudotis Eurovaistinė internete paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Jus dalyvauti žaidimuose ir kt. (išskyrus atvejus, kai galioja kiti Jūsų pateikti sutikimai konkretiems duomenų tvarkymo veiksmams).


Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius tiesioginės rinkodaros pasiūlymus

Jeigu Jūs pateikėte sutikimą profiliuoti Jūsų asmens duomenis asmeninių pasiūlymų Jums teikimo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Eurovaistinė internete registracijos duomenis, bet papildomai profiliuosime Jūsų asmens duomenis (analizuosime Jūsų pirkimo įpročius) ir tam naudosime Jūsų Pirkimų istorijos duomenis.

Asmeninių tiesioginės rinkodaros pasiūlymų duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų vardas, pavardė, lytis, gimimo data, gyvenamosios vietos informacija (regionas, miestas ir pan.) bei Jūsų Pirkimų istorijos duomenys (perkamiausių prekių kategorijos, prekių ženklai, apsipirkimo dažniai, vidutinė užsakymo suma ir panaši išvestinė, mūsų sugeneruojama, informacija remiantis Pirkimų istorijos duomenimis).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas [2], kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindus numato Reglamento 9 str. 2 d. a) punktas.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų Eurovaistinė internete paskyra.

Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.


Kaip mes naudojame Jūsų duomenis teikiant asmeninius pasiūlymus tiesioginės rinkodaros tikslais?

Asmeninius, arčiausiai Jūsų poreikių esančius, bei Jums pritaikytus pasiūlymus galėsime pateikti tik labiau pažinę Jus ir Jūsų poreikius. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir (arba) Pirkimo istorijos duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: lytį, gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame mūsų nuomone Jums aktualius, įdomius ir naudingus mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pavyzdžiui, atsižvelgdami į Jūsų Pirkimų istorijos duomenis ir pirkimo įpročius, mes galime informuoti Jus apie Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms taikomas nuolaidas, apie asortimento naujienas ir kt.

Jums pateikus sutikimą dėl asmeninių tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos teikimo, mes galime Jūsų pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į mūsų ar mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus, loterijas ar akcijas, kuriuose Jūs galite laimėti specialių prizų ar gauti kitokių naudų. Tokiais atvejais mes Jūsų duomenis naudosime siekdami organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, t.y. Jus įtraukti į žaidimus, loterijas, nustatyti laimėtoją, įteikti prizus ir pan., atsižvelgiant į konkretaus žaidimo ar loterijos taisykles. Tačiau, bet kokiu atveju, Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus atliksime mes. Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu paskyroje nurodytais kontaktais.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo, bet kada jį atšaukti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus). Tokiu atveju Jūs toliau galėsite naudotis Eurovaistine internete paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Jus dalyvauti žaidimuose ir kt. (išskyrus atvejus, kai galioja kiti Jūsų pateikti sutikimai konkretiems duomenų tvarkymo veiksmams).

Tuo atveju, jeigu Jūs esate Eurovaistinės Lojalumo programos dalyvis ir esate pasirinkę gauti asmeninius mūsų Lojalumo programos tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūs ir toliau gausite mūsų pasiūlymus ir vertingą informaciją, įskaitant ir mūsų elektroninės parduotuvės Eurovaistinė internete pasiūlymus, taip kaip tai išsamiau nurodyta Eurovaistinės Lojalumo programos privatumo pranešime.

 

1.5. Statistika, rinkos tyrimai ir analizė

Siekdami užtikrinti tinkamus ir teisingus sprendimus Mūsų verslui, mes analizuojame mūsų pasiūlymų, nuolaidų, kitų privalumų bei siūlomo asortimento aktualumą pirkėjams.

Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų duomenys:

Duomenys

Pirkimo istorijos duomenys, lytis, amžius, gyvenamoji vieta.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti ir naudotis Eurovaistinė internete Taisyklėse ir Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindus numato Reglamento 9 str. 2 d. a) punktas.

Tvarkymo terminas

3 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.


Kaip mes naudojame Jūsų duomenis statistikos, rinkos tyrimų ir analizės tikslais?

Siekdami atlikti statistinių duomenų, rinkos tyrimus ir analizę bei formuoti mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudosime automatizuotą duomenų analizę, kurios metu, pasirinkę tuo metu mums aktualų bendrą nepersonalizuotą klientų turimą požymį, galėsime įvertinti tam tikrus mūsų pirkėjų poreikius, pardavimų tendencijas (pavyzdžiui, pagal regiono duomenis arba klientų lytį, mes galėsime įvertinti, atitinkamai, kuriame regione dauguma pirkėjų buvo, pavyzdžiui, moterys). Šiuos veiksmus minėtu tikslu atliksime tik su tų asmenų Pirkimų istorijos duomenimis, kurie prekių įsigijo prisijungę prie paskyros, kaip nurodyta Pranešimo 1.3. punkte.

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

1.6. Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Per savo paskyrą, gyvai susirašinėdami su konsultantais internetiniame puslapyje https://www.eurovaistine.lt/ ar kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu, el. paštu, pateikdami mums užklausas, skundus, prašymus ar atsiliepimus (toliau – Užklausa) kartu pateikiate mums ir Užklausoje esančius asmens duomenis.


Užklausų duomenys

Duomenys

Jūsų pateikta Jus identifikuojanti informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ar kita informacija, kurią Jūs pateiksite;

Jūsų pateiktos Užklausos turinys.

Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz, pirkimo kvito duomenys, nuotraukos, duomenys susiję su Jūsų sveikata ar vartojamais produktais, jeigu juos pateiksite ir pan.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kurį pateikiate mums teikdami Užklausas.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindus numato Reglamento 9 str. 2 d. a) punktas.

Tvarkymo terminas

1 metai nuo Užklausos išsprendimo dienos.


Kaip mes naudojame Jūsų duomenis užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimo tikslais?

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate teikdami Užklausą, mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant apginti mūsų teisinius interesus (ginčo su mūsų klientais atveju ar pan.). Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.


1.7.  Klientų pokalbio įrašymas suteikiant farmacinę paslaugą

Kai užsisakote vaistinius preparatus internetu, mes turime pareigą suteikti Jums farmacinę paslaugą, kaip taip numato teisės aktų reikalavimai. Siekdami įrodyti, jog tinkamai atlikome savo pareigą suteikti klientams farmacinę paslaugą, saugome mūsų pokalbio garso įrašą.

Klientų pokalbio įrašymas suteikiant farmacinę paslaugą

Duomenys

Pokalbio įrašas ir visi duomenys, kuriuos mums pateiksite pokalbio metu, įskaitant specialiuosius asmens duomenis.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant užtikrinti aukštus sveikatos priežiūros ir vaistų kokybės ir saugos standartus, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindus numato Reglamento 9 str. 2 d. i) punktas ir 4 d. ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

Tvarkymo terminas

1 metai nuo farmacinės paslaugos suteikimo dienos.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis, įrašytus farmacinės paslaugos tikslais?

Jūsų asmens duomenis, įrašytus farmacinės paslaugos suteikimo tikslais, laikome ir tvarkome tik tiek ir tik tokia apimtimi, kad galėtume įrodyti, kaip to reikalauja teisės aktai, jog prieš įgyvendinant konkretų užsakymą Jums buvo suteikta farmacine paslauga.

 

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų: pavyzdžiui, registracijos duomenis kuriuos mums pateikiate pildydami registracijos anketas; duomenis, kuriuos pateikiate teikdami Užklausas; duomenis, kuriuos pateikiate pokalbio su mumis metu, kai teikiame farmacinę paslaugą; Pirkimo istorijos duomenis, kuriuos pateikiate pirkdami prekes Elektroninėje parduotuvėje.

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų duomenis, kuriuos mums pateikia Eurovaistinės internete klientai, pavyzdžiui, tais atvejais, jeigu nori Jums padovanoti Eurovaistinės internete prekes ar nurodyti Jūsų adresą kaip prekės pristatymo vietą.


3. Kokiais atvejais ir kokiems duomenų gavėjams mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti duomenų gavėjams, kurie padeda mums vykdyti Eurovaistinė internete teikiamas paslaugas ir privalumus, vystyti Elektroninės platformos funkcionalumus, atlikti tiesioginę rinkodarą, pavyzdžiui, UAB „Dabar“, EVRC, UAB, EUROAPOTHECA, UAB, EVD, UAB. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros, internetinės veiklos analitikos paslaugų teikėjai, internetinių reklamų paslaugų teikėjai, (pvz., Google, Facebook), skambučių centro paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, asmenims padedantiems mums pristatyti Jūsų užsakymus, organizuoti ir vykdyti loterijas ir žaidimus, teikti garantinį ir kitokį aptarnavimą Jūsų įsigytoms prekėms ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, pavyzdžiui, duomenys, susiję su farmacinės paslaugos teikimu, gali būti perduodami Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.


4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tam tikros mūsų elektroninėje parduotuvėje naudojamos programos (pvz., el. paštų siuntimui skirta programa) gali būti sukurtos tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiančių subjektų, vadinasi, mums naudojantis jų funkcionalumu ir paslaugomis, atitinkamai ir Jūsų duomenys gali būti prieinami ir ne ES subjektams. Primename, kad ne ES valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.


5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šiame Pranešime toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šiame Pranešime ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Jeigu esate Eurovaistinės internete paskyros vartotojas, Jūs galite bet kada savo paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz.: patikrinti aktualią anketinę informaciją, Jūsų pateiktus sutikimus), gauti pirkimų operacijų istoriją už 6 paskutinius mėnesius

Jeigu šiame Pranešime ir  paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama arba pageidaujate gauti pirkimo operacijų istoriją už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šios Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Savo duomenų pakeitimus ar patikslinimus Jūs galite atlikti paskyroje. Įgyvendindami šias teises Jūs taip pat galite kreiptis į mus šios Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti Eurovaistinė internete pasiūlymus ir informaciją, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Eurovaistinė internete, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime Jūsų informuoti apie Jums naudingus pasiūlymus.

Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujindami savo paskyros informaciją, keisdami sutikimų nustatymus arba susisiekę su mumis šios Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname arba nuasmeniname.

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5.4. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti Bendrovei prašymą šio Pranešimo 6 punkte nurodytais kontaktais.

5.5. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus,, pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos – www.ada.lt).

 

Prieš teikiant oficialų skundą, mes siūlome kreiptis į mus ir ginčą ar skundus išspręsti taikiai.

5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui arba kreipkitės Pranešimo 6 punkte nurodytais kontaktais.

Jeigu Jūs pasirinkote Eurovaistine internete paskyroje ištrinti paskyrą ir jos duomenis tada šį Jūsų prašymą įvykdysime per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu dėl Jūsų duomenų ištrynimo kreipsitės kitais mūsų nurodytais būdais 5.9 skyriuje numatyta prašymų nagrinėjimų tvarka.

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Eurovaistinė internete paslaugų įgyvendinimo

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime įsitikinti, kad savo vardu turite Eurovaistinė internete paskyrą. Šiuo tikslu mes galime prašyti prisijungti prie savo paskyros. Šiuo tikslu mes taip pat galime prašyti Jus nurodyti aktualius registracijos duomenis (pvz.: vardą, gimimo datą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir galime lyginti, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos duomenimis, siekdami identifikuoti Jūsų tapatybę. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti autentifikacinį pranešimą registracijos formoje nurodytu kontaktu (trumpąja žinute arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą (nustatę Jūsų tapatybe), mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymo sudėtingumą, prigimtį ir prašomos pateikti informacijos apimtį ar Jūsų prašymų skaičių, mes galime šį laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu Jus informuodami.

 

6. Kaip galite su mumis susisiekti?


Jeigu turite mums klausimų arba norėtumėte įgyvendinti savo teises, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Bendrais mūsų kontaktais:

elektroniniu paštu [email protected]

skambindami į mūsų Infoliniją telefonu 8 5 260 2200

internetu www.eurovaistine.lt

 

Už duomenų apsaugą atsakingo asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktiniai duomenys:

el. pašto adresas – [email protected]

pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius

Laišką adresuokite taip: UAB EUROVAISTINE, Duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB EUROVAISTINE

Juridinio asmens kodas 124446859

Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika

 

7. Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai ir partneriai yra kruopščiai atrenkami. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.


8. Ilgesnis duomenų saugojimas


Pasibaigus šiame Pranešime nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Pranešime nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šiame Pranešime, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

- esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;

- rezervinių, atsarginių kopijų ir kitais panašiais tikslais, susijusiais su mūsų informacinių sistemų veikimu, administravimu ir jų saugumu;

- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.9. Slapukai

Mes savo svetainėje naudojame slapukus. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Eurovaistinė internete, su Jūsų naršymu internete.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą nuo slapukų – ŽrSlapukų Politikoje


10. Pranešimo galiojimas ir pakeitimai

Ši Pranešimas galioja nuo 2018 m. birželio 6 d. Jei pakeisime šią Pranešimą, paskelbsime jos atnaujintą ir galiojančią versiją savo svetainėje www.eurovaistine.lt, prireikus informuosime apie pakeitimus kitais būdais.

 

 

[1] Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pateiktus iki šio Privatumo pranešimo (registruojantis Eurovaistinė internete) tebegalioja ir apima tiek sutikimą gauti Eurovaistinės internete tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, tiek ir sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus bei būti profiliuojamam šiuo tikslu. Toks sutikimas galioja tol, kol Jūs jo neatšaukėte pagal Privatumo pranešimo 5.3 punktą. Jūs turite teisę šiuos sutikimus atšaukti tiek atskirai tiek ir abu kartu.

[2] Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pateiktus iki šio Privatumo pranešimo (registruojantis Eurovaistinė internete) tebegalioja ir apima tiek sutikimą gauti Eurovaistinė internete tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, tiek ir sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus bei būti profiliuojamam šiuo tikslu. Toks sutikimas galioja tol, kol Jūs jo neatšaukėte pagal Privatumo pranešimo 5.3 punktą. Jūs turite teisę šiuos sutikimus atšaukti tiek atskirai tiek ir abu kartu.