Eurovaistinės internete PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes, duomenų valdytojai, gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Perskaitę šį Pranešimą Jūs sužinosite, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kokiems tikslams juos naudojame, kiek laiko ir kur juos saugome ir pan. Ši informacija yra labai svarbi, todėl tikimės, kad su ja atidžiai susipažinsite.

Šis Pranešimas gali būti mūsų keičiamas, atnaujinamas, todėl mes patariame Jums jį retkarčiais perskaityti, susipažinti su naujausia dokumentų versija. Aktualią Pranešimo versiją visuomet rasite EUROVAISTINĖS interneto svetainėje.

Jeigu Jums nepriimtinas šiame Pranešime aprašytas asmens duomenų tvarkymas, prašome mums neteikti savo asmens duomenų. Tokiu atveju, deja, bet mes negalėsime sudaryti sąlygų Jums naudotis tam tikromis mūsų paslaugomis, teikiamomis naudomis ir pasiūlymais. Jūsų sutikimas gali būti išreiškiamas Jums dalyvaujant EUROVAISTINĖS lojalumo programoje arba Jums tapus EUROVAISTINĖS tinklo ar EUROVAISTINĖS internete klientu.

Duomenų valdytojai – UAB EUROVAISTINĖ (juridinio asmens kodas 124446859, adresas Ozo g. 25, Vilnius) ir AZETA VAISTINĖ, UAB (juridinio asmens kodas 305627643, adresas Savanorių pr. 16, Vilnius).

UAB EUROVAISTINĖ yra atsakinga už EUROVAISTINĖS tinklo klientų asmens duomenis.

AZETA VAISTINĖ, UAB yra atsakinga už EUROVAISTINĖS internete klientų ir klientų, perkančių vaistinėje (franšizės partnerio), esančioje adresu Centrinė g. 36, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., LT-13104, asmens duomenis. Šioje apimtyje AZETA VAISTINĖ, UAB ir UAB EUROVAISTINĖ, Privatumo pranešime nustatytais atvejais, gali būti laikomos bendrais duomenų valdytojais.

EUROVAISTINĖS tinklo klientu laikome asmenį, kuris turi EUROVAISTINĖS kortelę ir (arba) perka fizinėje UAB EUROVAISTINĖ vaistinėje.

EUROVAISTINĖS internete klientu laikome asmenį, kuris turi EUROVAISTINĖS internete paskyrą ir (arba) perka EUROVAISTINĖJE internete be registracijos.

! EUROVAISTINĖS tinklo klientą ir EUROVAISTINĖS internete klientą laikome vienu asmeniu tik tuo atveju, jeigu jis savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje pateikia savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį bei savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje ir EUROVAISTINĖS kortelės anketoje nurodo tokį patį telefono numerį arba el. pašto adresą.

Pranešime naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

EUROVAISTINĖS kortelė – EUROVAISTINĖS kortelė arba SENJORO kortelė, išduodama klientams EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse numatyta tvarka.

EUROVAISTINĖS tinklas – pardavimo kanalas, UAB EUROVAISTINĖ fizinės vaistinės, išskyrus franšizės partnerio (AZETA VAISTINĖ, UAB) vaistinę.  

EUROVAISTINĖ internete – AZETA VAISTINĖ, UAB pardavimo kanalas, elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.eurovaistine.lt

EUROVAISTINĖ internete klubas – AZETA VAISTINĖ, UAB vykdoma EUROVAISTINĖS internete lojalumo programa, kurioje galite dalyvauti EUROVAISTINĖ internete klubo taisyklėse nustatyta tvarka.

Kitos sąvokos atitinka EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse ir EUROVAISTINĖS internete taisyklėse ir EUROVAISTINĖS internete klubo taisyklėse naudojamas sąvokas.

Žemiau kiekvienoje šio Pranešimo dalyje mes nurodome, kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymą. Kilus klausimų dėl atitinkamo duomenų valdytojo, galite kreiptis Pranešimo XVI dalyje nurodytais kontaktais.

Pranešimo VI skyriaus 6.1 punkte; VIII, IX, X, XI ir XII skyriuose nurodytais atvejais UAB EUROVAISTINE ir AZETA VAISTINĖ, UAB tvarko asmens duomenis kaip savarankiški duomenų valdytojai.

       I.          KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS ĮSIGYJANT IR NAUDOJANT EUROVAISTINĖS KORTELĘ?

1.1.         Registracija EUROVAISTINĖS lojalumo programoje

Registruodamiesi EUROVAISTINĖS lojalumo programoje ir sutikdami su EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėmis, pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą Jūs pateikiate UAB EUROVAISTINĖ žemiau nurodytus registracijos duomenis. Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite gauti ir naudotis EUROVAISTINĖS kortele.

Tais atvejais, kai atnaujinate savo duomenis EUROVAISTINĖS kortelės anketoje, kartu būdamas ir EUROVAISTINĖS internete klientas, savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje pateikęs EUROVAISTINĖS kortelės numerį bei tokius pačius telefono numerį arba el. pašto adresą, kaip ir prieš tai pildant EUROVAISTINĖS kortelės anketą, šiame punkte aprašytus asmens duomenis Jūs pateikiate ir bendram duomenų valdytojui, AZETA VAISTINĖ, UAB.

Registracijos EUROVAISTINĖS lojalumo programoje duomenys (toliau – registracijos duomenys):

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo diena, mėnuo ir metai, lytis, el. pašto adresas*, telefono numeris (Lietuvos operatoriaus fiksuotas arba mobilaus ryšio numeris), gatvė*, namo numeris*, miesto / gyvenvietės pavadinimas, savivaldybė*, pensininko pažymėjimo arba kito pažymėjimo, patvirtinančio, kad asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, serija ir numeris (jeigu taikoma), informacija apie tai, kad turite vaikų, kiek vaikų turite, jų gimimo metai (jei taikoma)*.

Paminėtina, kad EUROVAISTINĖS kortelės registracijos duomuo – lytis – yra tvarkomas (i) statistikos ir rinkos analizės tyrimų tikslais (žr. Pranešimo skyriaus IV skyriuje), (ii) Jums sutikus, asmeninių tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslais (žr. Pranešimo 3.2 punktą).

Visi asmens duomenys, išskyrus pažymėtus „*“, yra privalomi tam, kad galėtume užtikrinti Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo programoje, programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą. Nepateikus šių duomenų, negalėsite dalyvauti programoje.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo XVII skyrių). Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų nustatytais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Pagal Jūsų registracijos duomenis mes užtikriname Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo programoje, programos privalumų, informacijos Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse ir (ar) šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos EUROVAISTINĖS kortelės turėtoją, kai, pvz., Jūs keičiate kortelę, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Jūsų registracijos formoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, piniginę arba aptikote nesklandumų, susijusių su įvykdytais pirkimais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami registracijos duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų (pvz., tuo atveju, jeigu nustosite naudotis / pakeisite mobiliojo ryšio telefono numerį, pasibaigs Jūsų numerio galiojimo laikas ir pan.), gali kilti nepatogumų kitiems asmenims (pvz., tuo atveju, jeigu Jūsų nurodytu telefono numeriu naudojasi kiti asmenys), be to, mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs ir toliau galėtumėte pasinaudoti visais EUROVAISTINĖS lojalumo programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų EUROVAISTINĖS kortelę ir nutraukti Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (pvz., mums gali prireikti gauti ar atnaujinti programai vykdyti būtinus Jūsų sutikimus, o mes Jūsų negalėsime atpažinti kaip atitinkamos EUROVAISTINĖS kortelės turėtojo).

Informaciją apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius registracijos duomenis, rasite šio Pranešimo XVI skyriuje.

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes dėsime maksimalias pastangas, siekdami sudaryti Jums galimybes pateikti tikslius ir teisingus duomenis (pvz., galime papildomai taikyti autentifikavimo metodą trumpąją SMS žinute arba telefono skambučio pagrindu). Tačiau visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimą tikrovei esate atsakingi Jūs. Todėl mes dėl neteisingų ir / ar netikslių duomenų tvarkymo ir panaudojimo negalėsime prisiimti atsakomybės. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs, aktualūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėmis.

1.2.         EUROVAISTINĖS lojalumo programos administravimas ir EUROVAISTINĖS lojalumo programos privalumų teikimas

UAB EUROVAISTINĖ administruodama EUROVAISTINĖS lojalumo programą ir teikdama Jums programos privalumus – dalyvavimą akcijose, nuolaidas ir kt. – tvarko ne tik Jūsų registracijos duomenis, bet ir duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius receptinius ir nereceptinius preparatus bei medikamentus), užregistruotas naudojant EUROVAISTINĖS kortelę tiek EUROVAISTINĖS tinkle, tiek EUROVAISTINĖJE internete ar kitose mūsų prekybos vietose ir platformose (toliau – pirkimo duomenys), jei pirkimo metu Jūs panaudojote EUROVAISTINĖS kortelę.

Jei Jūs turite EUROVAISTINĖS internete paskyrą, kurioje pateikiate savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį  bei savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje ir EUROVAISTINĖS kortelės anketoje esate nurodęs tokį patį telefono numerį arba el. pašto adresą, šiame punkte aprašyti asmens duomenys bus pateikiami ir bendram duomenų valdytojui, AZETA VAISTINĖ, UAB.

Jūsų pirkimo duomenis mes taip pat galime panaudoti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos arba programos klaidas (pvz., pritaikius neteisingą nuolaidą), sutrikimus, netikslumus.

EUROVAISTINĖS lojalumo programos administravimo tikslais, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numerį ir informaciją, kad ji aktyvi, mes galime perduoti programos partneriams, bei, atitinkamai, mes galime gauti informaciją iš šių partnerių apie Jūsų pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele.

Programos privalumų teikimo bei programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų duomenys:

Duomenys

Jūsų registracijos duomenys, vaistinės adresas (arba, jeigu pirkta EUROVAISTINĖJE internete, tokio pirkimo duomenys), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai (įskaitant informaciją apie įsigytus receptinius ir nereceptinius vaistinius preparatus), kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), su EUROVAISTINĖS kortele suteiktų nuolaidų suma, atsiskaitymo būdas, kasos numeris, informacija, kad EUROVAISTINĖS kortelė yra aktyvi, informacija apie pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Iki 3 (trejų) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo XVII skyrių).

Jūsų registracijos duomenys tvarkomi visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo XVII skyrių). Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Pirkimo duomenis mes saugome iki 3 (trejų) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir / arba patikimai nuasmeniname, t. y. negrįžtamai atsiejame nuo Jus individualizuojančios informacijos.

Jeigu Jūsų dalyvavimas EUROVAISTINĖS lojalumo programoje yra nutraukiamas anksčiau negu baigiasi aukščiau nurodytas pirkimo duomenų saugojimo terminas (įskaitant dėl EUROVAISTINĖS kortelės užblokavimo Pranešimo XVII skyriuje nurodytais atvejais), mes Jūsų registracijos duomenis ir Jūsų pirkimo duomenis sunaikiname arba negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname po dalyvavimo EUROVAISTINĖS lojalumo programoje pabaigos.

Jeigu Jūs prarandate Jums išduotą EUROVAISTINĖS kortelę, ją užblokuojate arba keičiate jai susidėvėjus, Jūs turite galimybę apjungti senosios ir naujosios kortelės duomenis kreipęsi elektroniniu paštu [email protected]. Sėkmingo apjungimo atveju Jūsų senosios EUROVAISTINĖS kortelės pirkimo duomenys yra sugretinami su naujosios EUROVAISTINĖS kortelės pirkimo duomenimis, o Jūsų pirkimo duomenų istorija tvarkoma toliau, laikantis ne ilgesnio nei 3 (trejų) metų tvarkymo termino.

Duomenų analizė administruojant programą ir teikiant jos privalumus

Administruodami programą, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą programos dalyviams, teikdami jos privalumus, bei siekdami kitų EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse ir Pranešime nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę.

Pavyzdžiui, Jūsų pirkimo duomenų analizę mes galime atlikti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida, pagal pirkimo duomenis mes galime identifikuoti tokias prekes įsigijusius pirkėjus (EUROVAISTINĖS kortelės turėtojus) ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.). Šiuos veiksmus mes galime atlikti ir siekdami suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams: paskyros turėtojams, tam tikrų prekių pirkėjams, perkantiems konkrečiose vaistinėse ir pan. Mūsų vertinimu, atliekami analizės veiksmai neturės Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Šie veiksmai gali patobulinti programos veikimą, gali prisidėti prie EUROVAISTINĖS vaistinių asortimento, aptarnavimo kokybės, apsipirkimo patirties gerinimo, geresnio ir tikslesnio programos dalyvių poreikių tenkinimo.

Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, taip pat informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir žaidimus mes galime teikti kasos kvituose, čekiuose, kitose fizinėse laikmenose.

      II.         KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS REGISTRUOJANTIS IR / AR APSIPERKANT EUROVAISTINĖJE INTERNETE, TAIP PAT TAMPANT EUROVAISTINĖS INTERNETE KLUBO NARIU?

2.1.         Registracija EUROVAISTINĖJE internete, tapimas EUROVAISTINĖS internete klubo nariu ir / arba prekių užsakymų be registracijos vykdymas

Kai registruojatės EUROVAISTINĖJE internete (susikuriate paskyrą), tampate EUROVAISTINĖS internete klubo nariu, taip pat kai pradedate naudotis EUROVAISTINĖS internete paslaugomis be registracijos ir sutinkate su EUROVAISTINĖS internete taisyklėmis, Jūs pateikiate duomenų valdytojui AZETA VAISTINĖ, UAB žemiau nurodytus duomenis. Tam tikrų, elektroninėje parduotuvėje nurodytų, duomenų pateikimas yra būtinas. Todėl jeigu jų nepateiksite, negalėsime Jums teikti mūsų paslaugų. Tais atvejais, kai atnaujinate savo duomenis EUROVAISTINĖS kortelės anketoje, kartu būdamas ir EUROVAISTINĖS internete klientas, savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje pateikęs EUROVAISTINĖS kortelės numerį bei tokius pačius telefono numerį arba el. pašto adresą, kaip ir prieš tai pildant EUROVAISTINĖS kortelės anketą, šiame punkte aprašytus asmens duomenis Jūsų duomenys bus valdomi Bendrų duomenų valdytojų.

Duomenys pateikiami registruojantis elektroninėje parduotuvėje, tampant EUROVAISTINĖ internete klubo nariu ir / arba užsisakant prekes ir įvykdant užsakymą

Registracijos elektroninėje parduotuvėje / EUROVAISTINĖ internete klubo duomenys

Jūsų pateikiamos EUROVAISTINĖS kortelės numeris*, Jūsų vardas, pavardė, gimimo diena, mėnuo ir metai*, lytis, el. pašto adresas, telefono numeris, gatvė*, namo numeris*, miesto / gyvenvietės pavadinimas, savivaldybė*.

EUROVAISTINĖJE internete / EUROVAISTINĖS internete klubo registracijos duomuo – lytis – yra tvarkomas: (i) statistikos ir rinkos analizės tyrimų tikslais (žr. Pranešimo IV skyriuje), (ii) Jums sutikus, asmeninių tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslas (žr. Pranešimo 3.2 punktą), (iii) Jūsų EUROVAISTINĖS internete paskyros administravimo, privalumų teikimo automatizuotu duomenų tvarkymo būdu tikslais (žr. Pranešimo 2.2 punktą „Automatizuotas duomenų tvarkymas“).

Visi asmens duomenys, išskyrus pažymėtus „*“, yra privalomi tam, kad galėtume sukurti Jūsų paskyrą ir vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite užsiregistruoti EUROVAISTINĖJE internete.

Duomenys pateikiami užsisakant prekes be registracijos (toliau – Prekių pristatymo duomenys)

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris. Jei pasirenkamas pristatymas į namus tai: gyvenvietė, gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys, kiti su pristatymu susiję duomenys (pvz., pristatymo laikas, pageidaujama prekių atsiėmimo vieta). Jei pasirenkamas pristatymas į vaistinę tai: pasirenkama vaistinė iš sąrašo.

Visi laukai yra privalomi pateikti tam, kad galėtume vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite įsigyti prekių.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenys

Vardas, pavardė, užsakytos prekės, apmokėjimo būdas, pristatymo vieta / adresas, kontaktinė informacija.

Kiti duomenys

Duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai arba kuriuos gauname iš trečiųjų asmenų ir kurie yra susiję su apmokėjimu už prekes, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris, kiti apmokėjimo duomenys (pvz., kortelės tipas).

Prekių gavėjo duomenys

Elektroninėje parduotuvėje suteikiame galimybę nurodyti ir kitas, nei registracijoje nurodyta, prekių pristatymo vietas. Kito asmens, kuriam norite pristatyti prekes duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir pristatymo adresas.

Tvarkymo teisinis pagrindas atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslą (-us)

Jūsų sutikimas dalyvauti ir naudotis EUROVAISTINĖS internete taisyklėse ir EUROVAISTINĖS internete klubo taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenis tvarkyti būtina sandorio (prekių pirkimo-pardavimo) sudarymui ir jo įvykdymui.

Tvarkyti duomenis būtina, siekiant mūsų teisėto intereso (pvz. siekiant įvykdyti užsakymą trečiajam asmeniui).

Tvarkymo terminas

Tuo atveju, jeigu naudojatės EUROVAISTINĖS internete paslaugomis su registracija / esate EUROVAISTINĖS internete klubo narys  – 3 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo dienos.

Tuo atveju, jeigu naudojatės EUROVAISTINĖS internete paslaugomis be registracijos / nesate EUROVAISTINĖS internete klubo narys  – 3 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo dienos.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes sukuriame Jums asmeninę EUROVAISTINĖS internete paskyrą, kuri užtikrina Jūsų galimybę naudotis EUROVAISTINĖS internete paslaugomis ir EUROVAISTINĖS internete klubo nariams teikiamais privalumais ir Jūsų teisių įgyvendinimą EUROVAISTINĖS internete taisyklėse, EUROVAISTINĖS internete klubo taisyklėse ir (ar) šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis, pavyzdžiui, identifikavę Jus galime užtikrinti Jūsų teisių įgyvendinimą.

Pagal Jūsų registracijos metu pateiktą EUROVAISTINĖS kortelės numerį, mes taip pat Jus atpažįstame kaip EUROVAISTINĖS kortelės turėtoją ir tai leidžia Jums EUROVAISTINĖJE internete gauti Jūsų EUROVAISTINĖS kortelei taikomas nuolaidas.

Jeigu pirkdami EUROVAISTINĖJE internete nurodote savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį, atitinkamai Jūsų pirkimo istorijos duomenys tvarkomi sąlygomis, nurodytomis šio Pranešimo 1.2. dalyje.

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, įvykdyti užsakymą, teikti Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĘ internete, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, siekdami Jums tinkamai pristatyti įsigytas prekes, suteikti farmacinę paslaugą ir pan.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti kitų EUROVAISTINĖS internete klientų, pavyzdžiui, jeigu kiti asmenys norės Jums padovanoti EUROVAISTINĖS internete prekes ar tiesiog nurodyti Jūsų adresą kaip prekės pristatymo vietą. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų asmens duomenis Pranešime nurodytomis sąlygomis tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Šiuo atveju Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (detalesnė informacija pateikiama šio Pranešimo XVI skyriuje).

Tam, kad galėtume priimti ir įvykdyti Jūsų užsakymą mes tvarkome aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis.

Labai svarbu, kad Jūsų pateikiami registracijos, pirkimo be registracijos ir kiti nurodyti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų (pvz., tuo atveju, jeigu nustosite naudotis / pakeisite mobiliojo ryšio telefono numerį, pasibaigs Jūsų nurodyto numerio galiojimo laikas ir pan.), gali kilti nepatogumų kitiems asmenims (pvz., tuo atveju, jeigu Jūsų nurodytu telefono numeriu naudojasi kiti asmenys), be to, mums gali būti sunku užtikrinti, kad galėsite visapusiškai naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant kitas mūsų siūlomus naudas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų paskyrą.

Visais atvejais, kai teikiate trečiųjų asmenų duomenis (prekių gavėjų duomenis ar adresus), esate atsakingi ir privalote įsitikinti, kad šie asmenys neprieštarauja, kad naudotumėte jų duomenis.

Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius registracijos duomenis, prašome susipažinti šio Pranešimo XVI skyriuje.

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes dėsime maksimalias pastangas, siekdami sudaryti Jums galimybes pateikti tikslius ir teisingus duomenis (pvz., galime papildomai taikyti autentifikavimo metodą Jūsų nurodytu el. pašto adresu). Tačiau visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimo tikrovei esate atsakingi Jūs. Priimdami Jūsų registracijos anketą arba pirkimą be registracijos, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir EUROVAISTINĖS internete taisyklėmis.

2.2.         Jūsų EUROVAISTINĖS internete / EUROVAISTINĖ internete klubo nario paskyros administravimas, privalumų teikimas

Jeigu Jūs turite EUROVAISTINĖS internete / EUROVAISTINĖ internete klubo nario paskyrą, AZETA VAISTINĖ, UAB tvarko Jūsų duomenis tam, kad galėtų prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą. Taip pat suteikdami galimybę Jums naudotis EUROVAISTINĖS internete klubo privalumais, vykdydami pagal EUROVAISTINĖS internete taisykles sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis (siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus užsakymus), spręsdami iš pirkimo-pardavimo sutarčių ir Jūsų aptarnavimo kylančius klausimus, siekdami tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymus ar kitokio pobūdžio prašymus, susijusius su užsakytomis prekėmis (pavyzdžiui, prekių grąžinimo atvejai, tinkamam prekių pristatymui užtikrinti ir pan.), o taip pat administruodami EUROVAISTINĖS internete platformą, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą pirkėjams, tvarko Jūsų pirkimų istorijos duomenis. Jei Jūs turite EUROVAISTINĖS internete paskyrą / esate EUROVAISTINĖ internete klubo narys, kurioje pateikiate savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį ir numerį bei savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje ir EUROVAISTINĖS kortelės anketoje esate nurodęs tokį patį telefono numerį arba el. pašto adresą, šiame punkte aprašyti asmens duomenys bus pateikiami Bendriems duomenų valdytojams.

EUROVAISTINĖS internete paskyros / EUROVAISTINĖ internete klubo paskyros duomenys

Duomenys

Registracijos metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai EUROVAISTINĖS internete paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (tokius kaip IP adresas, prisijungimo duomenys, bei kita naršymo ir susijusi techninė informacija) (daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų naršymo duomenis – Slapukų politikoje), taip pat Jūsų pateiktas EUROVAISTINĖS kortelės numeris (jeigu esate pateikę), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai (įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius preparatus), kiekiai, bendra prekių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), suteiktų nuolaidų suma, užsakymo statusas, mokėjimo būdas, Jūsų kaip kliento statusas (pavyzdžiui, ar esate naujas klientas ar ne), statusas - esate EUROVAISTINĖ internete klubo narys ar ne, Jūsų atsiliepimai apie įsigytas prekes ir jų vertinimas.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas sukurti paskyrą ir naudotis ja EUROVAISTINĖS internete taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Jūsų sutikimas tapti EUROVAISTINĖ internete klubo nariu lojalumo klubo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Duomenis tvarkyti būtina pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui.

Mums taikoma teisinė prievolė užtikrinti atsiliepimų apie prekes tikrumą ir autentiškumą.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs esate EUROVAISTINĖS internete paskyros vartotoju (kol esate registruotas EUROVAISTINĖS internete vartotojas) / esate EUROVAISTINĖ internete klubo nariu. Techninius naršymo duomenis, įskaitant duomenis surinktus slapukų pagalba, saugome terminą, kuris nurodytas Slapukų politikoje, o taip pat Pranešimo XVII skyriuje).

Pirkimo istorijos duomenis tvarkysime 3 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jūsų sutikimą naudotis paskyra / tapti lojalumo klubo nariu mes laikome gautu, kai Jūs atliekate EUROVAISTINĖS internete taisyklėse ir / ar EUROVAISTINĖS internete klubo taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate, jog susipažinote su Pranešimu, EUROVAISTINĖS internete taisyklėmis, EUROVAISTINĖ internete klubo taisyklėmis ir patvirtinate registraciją. 

Šioje paskyroje mes galime teikti Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖ internete klubo programą, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pakeitimus, taip pat bendrą informaciją apie EUROVAISTINĖS internete klubo programos privalumus (vykstančias akcijas, nuolaidas, žaidimus ir pan.).

Jeigu pirkdami EUROVAISTINĖJE internete nurodote savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį, atitinkamai Jūsų pirkimų istorijos duomenys tvarkomi kaip numatyta Pranešimo 1.2. dalyje.

Automatizuotas duomenų tvarkymas

Administruodami elektroninę parduotuvę ir jos paslaugų teikimą, o taip pat administruodami EUROVAISTINĖS internete platformą, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą pirkėjams, bei siekdami kitų Pranešime ir EUROVAISTINĖS internete taisyklėse, EUROVAISTINĖ internete klubo taisyklėse įtvirtintų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimų istorijos duomenų) analizę. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes (įskaitant įsigytus vaistinius preparatus ir medikamentus), lankomas vaistines ir (arba) atsižvelgdami į kitus pirkėjams būdingus požymius (pavyzdžiui, lytį, gimimo metus, vardą, gyvenamąją vietovę / miestą ar kt.).

Pavyzdžiui, Jūsų pirkimų istorijos duomenų analizę mes galime atlikti ir Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida, pagal pirkimo duomenis mes galime identifikuoti tokias prekes įsigijusius pirkėjus ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.). Automatizuota asmens duomenų analizė gali būti atliekama ir siekiant suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams, pavyzdžiui, jeigu nuspręsime tą dieną visiems švenčiantiems gimtadienius suteikti tam tikras nuolaidas ir pan.

Esant poreikiui taip pat galime nuspręsti atlikti automatizuotą pirkimų istorijos duomenų analizę ir statistikos ir rinkos tyrimų tikslais (apie duomenų tvarkymą minėtu tikslu plačiau Pranešimo IV skyriuje).

Norime pabrėžti, kad registruodamiesi EUROVAISTINĖJE internete / tapdami EUROVAISTINĖ internete klubo nariais, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, įskaitant pirkimų istorijos duomenis, būtų naudojami ir tvarkomi aukščiau aptartais tikslais, tarp jų – duomenų analizės. Mūsų vertinimu, atliekami analizės veiksmai neturės Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Mes siekiame, kad šie veiksmai patobulintų EUROVAISTINĖS internete veikimą, prisidėtų prie EUROVAISTINĖS vaistinių asortimento, aptarnavimo kokybės, apsipirkimo patirties gerinimo, geresnio ir tikslesnio programos dalyvių poreikių tenkinimo.

Visgi, jeigu Jūs prieštaraujate Jūsų duomenų analizei ir naudojimui aukščiau nurodytais tikslais, įskaitant duomenų analizės, Jūs visuomet prekių galite įsigyti EUROVAISTINĖJE internete kaip neregistruotas vartotojas arba atvykę į bet kurią mūsų vaistinę.

2.3.         Klientų pokalbio įrašymas suteikiant farmacinę paslaugą

Kai užsisakote vaistinius preparatus internetu, AZETA VAISTINĖ, UAB (toliau – Bendrovė) turi pareigą suteikti Jums farmacinę paslaugą (t. y. susisiekti su Jumis telefonu dėl įsigyjamų vaistų įvertinimo, parinkimo ir konsultacijos), kaip taip numato teisės aktų reikalavimai. Siekdama įrodyti, jog tinkamai atliko savo pareigą suteikti klientams farmacinę paslaugą, Bendrovė saugos pokalbio garso įrašą.

Klientų pokalbio įrašymas suteikiant farmacinę paslaugą

Duomenys

Pokalbio įrašas ir visi duomenys, kuriuos pateiksite Bendrovei pokalbio metu, įskaitant duomenis apie sveikatą.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Vykdant teisines prievoles, kylančias iš Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo sąlygas numato 9 str. ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

Tvarkymo terminas

1 metai nuo farmacinės paslaugos suteikimo dienos.

Jūsų asmens duomenis, surinktus farmacinės paslaugos suteikimo tikslais, Bendrovė laikys ir tvarkys tik tiek ir tik tokia apimtimi, kad galėtų įrodyti, kaip to reikalauja teisės aktai, jog prieš įgyvendinant konkretų užsakymą Jums buvo suteikta farmacinė paslauga.

     III.          KOKIUS DUOMENIS TVARKOME TEIKDAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS PASIŪLYMUS?

Jeigu pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą, Jūs sutikote gauti EUROVAISTINĖS tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, UAB EUROVAISTINĖ valdys Jūsų asmens duomenis, teikdama Jums pasiūlymus ir informaciją, pvz., naujienlaiškius, informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programos ar EUROVAISTINĖS internete, taip pat mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, ar paklausimus apie teikiamų paslaugų ir produktų kokybės įvertinimą, informaciją apie vaistinių darbo laiko pasikeitimus ir kt.

Jeigu registruodamiesi EUROVAISTINĖJE internete / tapdami EUROVAISTINĖ internete klubo nariais, pirkdami be registracijos EUROVAISTINĖJE internete, Jūs sutikote gauti EUROVAISTINĖS internete tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, AZETA VAISTINĖ, UAB valdys Jūsų asmens duomenis, teikdama Jums pasiūlymus ir informaciją, pvz., naujienlaiškius, informaciją apie EUROVAISTINĖS internete klubo ar EUROVAISTINĖS lojalumo programos, taip pat mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, ar paklausimus apie teikiamų paslaugų ir produktų kokybės įvertinimą, informaciją apie vaistinių darbo laiko pasikeitimus ir kt.

Savo sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros galite išreikšti pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą, savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje, pirkdami be registracijos EUROVAISTINĖJE internete. Taip pat galite atskirai užsisakyti naujienlaiškį EUROVAISTINĖJE internete, pateikę savo el. paštą.

Atkreipiame dėmesį, kad jei esate tiek EUROVAISTINĖS tinklo, tiek EUROVAISTINĖS internete klientas, Jus kaip vieną asmenį identifikuosime (laikysime) tik tuo atveju, jeigu savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje būsite pateikę EUROVAISTINĖS kortelės numerį bei savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje ir EUROVAISTINĖS kortelės anketoje esate nurodęs tokį patį telefono numerį arba el. pašto adresą. Tik tokiu atveju Jūsų vėliausiai išreikštas pasirinkimas dėl tiesioginės rinkodaros bus matomas tiek EUROVAISTINĖS tinkle, tiek EUROVAISTINĖJE internete. Priešingu atveju, tiesioginės rinkodaros pasirinkimas bus matomas tik tame kanale, kuriame jį pateikėte.

Taip pat gali būti, kad kartais dėl techninių priežasčių ar žmogiškųjų klaidų mūsų duomenų bazėse tinkamai neatsispindės Jūsų vėliausias pasirinkimas ir dėl šių priežasčių mes jo neįgyvendinsime. Atsiprašome už šį nepatogumą ir prašome mus informuoti apie tokią situaciją, kad galėtume ją kuo greičiau ištaisyti ir identifikuoti klaidą. Mes dėsime pastangas, kad tokių situacijų būtų kuo mažiau.

Pasiūlymus ir informaciją teikiame Jūsų EUROVAISTINĖS internete paskyroje (žr. Pranešimo 2.2 dalį), o taip pat Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis ar kitais Jūsų nurodytais būdais.

Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu mūsų turimais Jūsų suteiktais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), mes būtinai su Jumis iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.

Jeigu EUROVAISTINĖS kortelės anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti pasiūlymus visai šeimai, nurodydami vaikų gimimo metus, Jūsų nurodytais kanalais ir paskyroje teiksime pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes.

3.1.         Bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimas

Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris (jei esate įsigiję), Jūsų vardas (jei tvarkome), el. pašto adresas (jei tvarkome), telefono numeris (jei tvarkome).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Tvarkymo terminas

Kol neatšaukiate savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, bet kada jų atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus).

Jums nesutikus gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, Jūs savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje vis tiek turėsite galimybę matyti informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir naujienas, taip pat pasiūlymus ir akcijas (plačiau žr. Pranešimo 2.2 dalį).

3.2.         Asmeninių pasiūlymų teikimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Jeigu pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą, registruodamiesi EUROVAISTINĖJE internete, pirkdami be registracijos EUROVAISTINĖJE internete, Jūs išreiškėte sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus bei būti profiliuojami šiuo tikslu, siekdami kuo geriau Jus pažinti, analizuosime ir naudosime Jūsų registracijos ir pirkimo duomenų istoriją. Atkreipiame dėmesį, kad teikdami asmeninius pasiūlymus, tvarkysime Jūsų pirkinių istorijos duomenis, kurie gali būti apie Jūsų sveikatą.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad turite vaikų, kiek vaikų turite, jų gimimo metai (jei taikoma), pirkimų duomenys (įskaitant vaistinę (įskaitant elektroninę parduotuvę EUROVAISTINĖ internete), pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus (įskaitant vaistinių preparatų), kiekius, bendrą pirkinių kainą, perkamiausių prekių kategorijas, prekių ženklus, apsipirkimo dažnius, vidutines užsakymo sumas ir panašią išvestinę, mūsų sugeneruojamą, informaciją, remiantis pirkimų istorijos duomenimis), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kad Jūsų asmens ir pirkimo istorijos duomenys (pirktos prekės, jų kainos, pirkimo vieta ir pan.) būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol neatšaukiate savo sutikimo gauti asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: lytį, gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Jūsų gimimo metus, mes galime pateikti Jums asmeninius pasiūlymus Jūsų gimtadienio proga. Uždarius vaistinę, kurioje Jūs dažniausiai lankydavotės, galime suteikti Jums įprastas naudas kitose, Jums artimiausiose EUROVAISTINĖ vaistinėse. Atsižvelgdami į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Mes galime Jūsų pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į mūsų ar mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus, loterijas ar akcijas, kuriuose Jūs galite laimėti specialių prizų ar gauti kitokių naudų. Tokiais atvejais mes Jūsų duomenis naudosime siekdami organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, t. y. Jus įtraukti į žaidimus, loterijas, nustatyti laimėtoją, įteikti prizus ir pan., atsižvelgiant į konkretaus žaidimo ar loterijos taisykles. Tačiau, bet kokiu atveju, Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus atliksime mes. Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu Jūsų pateiktais kontaktais.

Jeigu EUROVAITINĖS kortelės anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti mūsų pasiūlymus visai šeimai nurodydami vaikų gimimo metus, mes Jūsų nurodytais kanalais ir paskyroje teiksime pritaikytus pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes.

Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Asmeninius pasiūlymus mes teikiame paskyroje ir Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, kitais Jūsų pasirinktais būdais, taip pat galime naudoti remarketingo būdą (banerių reklama tiksliniams vartotojams Google turinio tinkle).

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti.

    IV.          KOKIUS DUOMENIS TVARKOME STATISTIKAI, RINKOS TYRIMAMS?

Bendri valdytojai nuolat deda visas pastangas, kad vaistinės, asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų pirkėjų poreikius.

Siekdami užtikrinti tinkamus ir teisingus sprendimus veiklos vystymui, mes analizuojame mūsų pasiūlymų, nuolaidų, kitų privalumų bei siūlomo asortimento aktualumą pirkėjams, jų poreikių tenkinimą, pirkėjų elgesį EUROVAISTINĖ internete ir dalyvaujant EUROVAISTINĖS  programoje.

Statistikos, rinkos tyrimų tikslu tvarkomi duomenys

Duomenys

Gimimo metai, lytis, gyvenamoji vietovė/miestas, pirkimo istorijos duomenys EUROVAISTINĖ internete (žr. Pranešimo 2.2 dalį) ir apsiperkant su EUROVAISTINĖS kortele (žr. Pranešimo 1.2 dalį).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek mūsų verslui.

Tvarkymo terminas

3 (trys) metai.

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės tikslais mes netvarkome Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, vaistinių plėtra, atsižvelgiant į Mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan.

Mūsų vertinimu, duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

      V.          KOKIUS DUOMENIS TVARKOME NAGRINĖDAMI JŪSŲ UŽKLAUSAS?

Per savo paskyrą, gyvai susirašinėdami su konsultantais interneto svetainėje https://www.eurovaistine.lt/, ar kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu, el. paštu, vienoje iš EUROVAISTINĖS vaistinių pateikdami mums užklausas, skundus, prašymus ar atsiliepimus (toliau – Užklausa) kartu pateikiate Valdytojui ar Bendriems valdytojams (žr. I skyrius) ir Užklausoje esančius asmens duomenis.

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate teikdami Užklausą, mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant apginti mūsų teisinius interesus (ginčo su mūsų klientais atveju ar pan.). Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų Užklausų metu: nenurodyti asmens kodo, asmens duomenis nurodyti tik minimaliai.

Užklausų duomenys

Duomenys

Jūsų pateikta Jus identifikuojanti informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ar kita informacija, kurią Jūs pateiksite.

Jūsų pateiktos Užklausos turinys.

Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz., pirkimo kvito duomenys, nuotraukos, duomenys susiję su Jūsų sveikata ar vartojamais produktais, jeigu juos pateiksite ir pan.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kurį pateikiate mums teikdami Užklausas.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo sąlygas numato Reglamento 9 str.

Tvarkymo terminas

1 (vieneri) metai nuo Užklausos išsprendimo dienos.

Užklausos telefonu (Infolinija) ir susijusių duomenų tvarkymas

Jums paskambinus į EUROVAISTINĖS infoliniją, siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, pokalbį įrašysime ir tvarkysime pokalbio metu Jūsų pateikus duomenis, tarp kurių gali būti ir duomenų apie Jūsų pirkimo istoriją (vaistiniai preparatai, medikamentai, kt.), sveikatą ir pan.

Jei pokalbio metu pateiksite asmens duomenų, pavyzdžiui savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar kitų duomenų, mes juos naudosime tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų klausimą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų nuomonę bei pasiūlymus mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę. Tokiu atveju teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų pokalbio metu: nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik minimaliai.

Jeigu siekiant išnagrinėti Jūsų užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti tyrimą, mes Jūsų užklausos duomenis galime susieti su mūsų turimais kitais Jūsų duomenimis, pavyzdžiui, kasos operacijų duomenimis, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės naudojimo istorija ir kita.

    VI.          KOKIUS DUOMENIS TVARKOME DARBUOTOJŲ ATRANKAI?

Ši Pranešimo dalis taikoma kai Jūs kandidatuojate į AZETA VAISTINĖ, UAB siūlomą darbo poziciją vykdant darbuotojų atranką.

Tuo atveju, jeigu Jūs kandidatuojate į UAB EUROVAISTINĖ siūlomą darbo poziciją, Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas nustato UAB EUROVAISTINĖ patvirtinta kandidatų asmens duomenų politika, su kuria galite susipažinti čia

Darbuotojų atrankos tikslu renkami duomenys

Duomenys

Pozicija, į kurią kandidatuojama, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,  miestas, kuriame norėtumėte dirbti, darbo užmokesčio lūkestis, pokalbio data, gauto sutikimo dėl tolimesnio duomenų tvarkymo data ir kita informacija, kurią Jūs pateiksite kartu su savo CV, motyvaciniu laišku bei kita informacija, kurią mes galime susirinkti iš Jūsų buvusių darboviečių, profesinių portalų.

Tvarkymo teisinis pagrindas