Eurovaistinės lojalumo programos taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

1.1.        Anketa – Jūsų registracijos anketa, pildoma įsigyjant arba keičiant EUROVAISTINĖS kortelę arba tikslinant registracijos duomenis per specialiai tam skirtą planšetę vaistinėse arba internetu www.eurovaistine.lt.

1.2.        Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti Jus, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kaip tvarkomi Kliento, kuris jau dalyvauja Lojalumo programoje, asmens duomenys, aprašyta Privatumo pranešime.

1.3.        Bendrovė – UAB EUROVAISTINĖ, buveinės adresas: Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 124446859, PVM mokėtojo kodas LT244468515.

1.4.        EUROVAISTINĖ internete – pardavimo kanalas, elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.eurovaistine.lt.

1.5.        EUROVAISTINĖS kortelė, Kortelė – EUROVAISTINĖS kortelė arba SENJORO kortelė, išduodama šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

1.6.        EUROVAISTINĖS kortelės partneris – su Bendrove sudarytos bendradarbiavimo sutarties pagrindu prie Lojalumo programos prisijungęs prekių ir (ar) paslaugų tiekėjas ir/ar socialinis partneris, su kuriuo Bendrovė kartu teikia akcijas, nuolaidas ar kitus privalumus.

1.7.        EUROVAISTINĖS paskyra, Paskyra – elektroninėje parduotuvėje www.eurovaistine.lt sukurta bei kliento vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra, kurioje prisiregistravus, Jums bus pateikiama informacija apie vykstančias Lojalumo programas, šių Taisyklių bei EUROVAISTINĖ internete taisyklių ir Privatumo pranešimo pasikeitimus, taip pat informacija apie lojalumo programos privalumus (vykstančias akcijas, nuolaidos, žaidimus ir pan.), suteikiama galimybė valdyti Asmens duomenis ir kt.

1.8.        EUROVAISTINĖS tinklas – pardavimo kanalas, UAB EUROVAISTINĖ fizinės vaistinės.

1.9.        Jūs – klientas, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis ir dalyvauja Lojalumo programoje.

1.10.     Lojalumo programa – Bendrovės vykdoma EUROVAISTINĖS kortelės ir EUROVAISTINĖS internete programa, pagal kurią Jūs galite gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Bendrovės vaistinėse ir EUROVAISTINĖ internete šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.11.     Planšetė – vaistinėse esantis elektroninis įrenginys, skirtas savarankiškai suvesti Jūsų Asmens duomenis, siekiant dalyvauti Lojalumo programoje.

1.12.     Privatumo pranešimas – Lojalumo programos privatumo pranešimas, kuris apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

1.13.     SENJORO kortelė – speciali EUROVAISTINĖS kortelė, skirta tiems klientams, kurie yra sulaukę senatvės pensinio amžiaus. Senatvės pensinis amžius yra patvirtinamas tuo metu galiojančiu senatvės pensininko pažymėjimu ar kitu pažymėjimu, patvirtinančiu, kad asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.

1.14.     Taisyklės – šios EUROVAISTINĖS Lojalumo programos taisyklės.

1.15.     Telefonas - nemokamas informacijos telefono numeris 8 800 50 005, į kurį paskambinus, klientams yra teikiama informacija (darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.).

1.16.     Vaistinė – bet kuri UAB EUROVAISTINĖ valdoma vaistinė.

 

2.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

2.1.        Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Lojalumo programoje sąlygas. Santykiai, kurių neapima šios Taisyklės arba apima juos tik iš dalies, atskirai reguliuojami Privatumo pranešime, viešais Bendrovės pranešimais klientams, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

2.2.        Klientai, kurie dalyvauja EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje, įgyja galimybę gauti specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Lojalumo programos privalumus visose vaistinėse bei pasinaudoti Lojalumo programos Partnerių siūlomomis naudomis.

2.3.        Sutikus su šiomis Taisyklėmis, Jūs įsipareigojate jų laikytis. Bendrovė neatsako už klientą, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4.        Lojalumo programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų, ir dalyvauja iki to momento, kol savo narystę atšaukia arba tol, kol kliento Kortelė yra aktyvi.

 

3. EUROVAISTINĖS KORTELĖS ĮSIGIJIMAS, AKTYVAVYMAS IR REGISTRACIJA

 

 

3.1.        Norėdamas naudotis Lojalumo programos naudomis, Jūs turite įsigyti Kortelę ir tinkamai ją užregistruoti žemiau nurodyta tvarka.

3.2.        Kortelę galima įsigyti bet kurioje Vaistinėje už nustatytą mokestį, jei toks mokestis tuo metu yra taikomas. Kortelės kaina gali keistis.

3.3.        Kortelės įsigijimo metu, Vaistinės darbuotojai Jūsų paprašys pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti, ar Jums yra 16 metų. Norit įsigyti SENJORO kortelę, Jūsų papildomai bus paprašyta pateikti ir senatvės pensininko pažymėjimą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad esate sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.

3.4.        Įsigijus Kortelę, ji turi būti užregistruojama per specialiai tam skirtą Planšetę arba internetu www.eurovaistine.lt. Neužregistravus Kortelės, kaip numatyta žemiau, Kortelė nebus aktyvuojama ir neveiks.

3.5.        Kortelės registracija atliekama savarankiškai užpildant visus Anketoje nurodytus privalomus laukus, kurie pažymėti žvaigždute („*“). Pateikta informacija turi būti teisinga. Jei neužpildysite privalomų laukelių, Kortelė negalės būti užregistruojama.

3.6.        Bendrovė neatsako už neteisingą duomenų pateikimą.

3.7.        Apie sėkmingą Kortelės registraciją Jums gali būti pranešama dviem būdais, priklausomai nuo to, kurį būdą pasirinksite:

3.7.1.    išsiunčiant patvirtinimo kodą registracijos metu Jūsų nurodytu telefonu SMS žinute. Gautą patvirtinimo kodą reikės suvesti Anketoje nurodytame langelyje per 100 sekundžių laiko tarpą. Jei per 100 sekundžių neįvesite gauto patvirtinimo kodo, visą registracijos procesą turėsite atlikti iš naujo.

3.7.2.    mums su Jumis susisiekus Jūsų nurodytu fiksuoto ryšio telefono numeriu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Mūsų darbuotojui susisiekus su Jumis, bus paprašyta nurodyti savo vardą, pavardę bei gimimo datą. Nepavykus su Jumis susisiekti, visą registracijos procesą turėsite atlikti iš naujo.

3.8.        Visiškai naudotis Lojalumo programos privalumais galėsite tik sėkmingai užregistravus Kortelę pagal aukščiau aprašytą tvarką.

3.9.        Duomenis, kuriuos pateikėte registruodamas Kortelę, galite pakeisti savarankiškai per Planšetę Vaistinėje arba savo Paskyroje.

3.10.     Apsiperkant Vaistinės kasoje, Vaistinės darbuotojai bet kada turi teisę paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, patvirtinantį Jūsų asmens tapatybę, taip pat senatvės pensininko pažymėjimą ar kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad esate sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.

3.11.     Klientas gali turėti tik vieną jo vardu išduotą Kortelę, kuri yra asmeninė ir kuria gali naudotis tik tas asmuo, kuriam Kortelė yra išduota. Jūs privalote saugoti Kortelę ir jos duomenis. Jūs prisiimate visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu Kortele, jos duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai Jums išduota Kortele pasinaudoja tretieji asmenys.

3.12.     Paskyra gali būti susieta su viena konkrečia Kortele, Paskyroje Jums suvedus Kortelės duomenis. Paskyros ir Kortelės duomenys turi visiškai sutapti, kitu atveju, Paskyra su Kortele negalės būti susieta. Paskyroje Jūs galėsite atnaujinti, pakeisti, papildyti ar pašalinti savo Asmens duomenis; suteiki ar atšaukti savo sutikimą dėl Lojalumo programos pasiūlymų ir informacijos gavimo, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant asmeninius Lojalumo programos pasiūlymus, pasirinkti pageidaujamus informacijos gavimo būdus ir juos keisti; užblokuoti savo veikiančią Kortelę, panaikinti savo Paskyrą.

 

4. EUROVAISTINĖS KORTELĖS GALIOJIMAS

 

 

4.1.        EUROVAISTINĖS Kortelė galioja iki tol, kol:

4.1.1.    Jūs pateikiate mums prašymą nutraukti naudojimąsi Kortele;

4.1.2.    Kortelė yra užblokuojama;

4.1.3.    per 36 mėnesius iš eilės nei karto nepasinaudojate Kortele, t. y. nebraukiate / nenuskenuojate Kortelės per kortelių skaitytuvą Vaistinėse;

4.1.4.    mes pakeičiame šias Taisykles ir (ar) prašome pateikti tolimesniam Lojalumo programos vykdymui būtinus sutikimus, o Jūs tokių sutikimų mums neduodate, arba jeigu Jūs atšaukiate savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis, mes galime būti priversti užblokuoti Jūsų Kortelę;

4.1.5.    Kortele ir (ar) paskyra Jūs naudojatės pažeisdamas šias Taisykles, pvz., neteisėtai naudojate ne Jums priklausančią Kortelę ir (ar) paskyrą, kitaip bandote pakenkti Lojalumo programos ir (ar) Paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams, Kortelė ir (ar) Paskyra gali būti be papildomo perspėjimo blokuojama, o Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje yra negrįžtamai nutraukiamas;

4.1.6.    mes nusprendžiame nutraukti visą Lojalumo programą ir ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų paskelbiame apie tai interneto tinklalapyje www.eurovaistine.lt, Paskyroje, Vaistinėse ir (ar) kitais komunikacijos kanalais;

4.1.7.    Bendrovei užblokavus Kortelę dėl Anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo Kortelės suklastojimo, neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo;

4.1.8.    Privatumo pranešime nurodytais atvejais (pvz., Jums atšaukus visus sutikimus arba paprašius ištrinti visus duomenis).

4.2.        Praradus Kortelę ar jos duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti Bendrovę nemokamu telefono numeriu 8 800 50 005 arba elektroninio pašto adresu [email protected]. Tuo atveju, jeigu nepranešite apie prarastą Kortelę, prisiimsite visą atsakomybę dėl galimų pasekmių.

4.3.        Bendrovė Kortelės blokavimo veiksmus atlieka kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo blokuoti gavimo dienos.

 

5.  LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

 

5.1.        Kortelę pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus bei norint pakeisti galiojančią į naują, Kortelė pakartotinai išduodama ją įsigijus ir užregistravus 4 dalyje numatyta tvarka. Anksčiau išduota Kortelė, jei ją turite, yra paimama Vaistinėje ir užblokuojama per 5 darbo dienas.

5.2.        Klientas, turintis Kortelę ir jau sulaukęs senatvės pensinio amžiaus, turi teisę pakeisti ją į SENJORO kortelę. Tokiu atveju SENJORO kortelė yra išduodama nemokamai, iš naujo atlikus Kortelės registracijos veiksmus.

5.3.        Specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka galėsite gauti apsiperkant Vaistinėje, pateikiant Kortelę darbuotojui, o apsiperkant elektroninėje parduotuvėje www.eurovaistine.lt, suvedus Kortelės duomenis Paskyroje.

5.4.        Išskirtiniai pasiūlymai, suteikiami su SENJORO kortele: iki -30 % (maisto papildams -30 %, kosmetikai -25 %, nereceptiniams vaistams -20 %, kitoms prekėms iki -20 %) nuolaidos pasiūlymas Vaistinėje arba internetu www.eurovaistine.lt. Pasiūlymas taikomas perkant bent vieną pilną pakuotę, kurios kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Nuolaida nesuteikiama kitų akcijų prekėms, įsigyjamoms pagal kompensuojamąjį receptą, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 mėnesių, dovanų kuponams, produktų rinkiniams, kontraceptiniams vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į UAB EUROVAISTINĖ patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti Vaistinėje. Nuolaidos nesumuojamos.

5.5.        Bendrovė, siekdama Lojalumo programą padaryti dar naudingesne, gali bendradarbiauti su kitais prekių ir (ar) paslaugų teikėjais – Programos partneriais, kurių pasiūlymus, bei sąrašą galite rasti Programos partnerių sąraše.

5.6.        Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Jums Lojalumo programos naudas, įtarus, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.

5.7.        Aktuali ir detali informacija apie EUROVAISTINĖS kortelę ir taikomas Lojalumo programos naudas yra teikiama internete adresu www.eurovaistine.lt, nemokamu informacijos telefonu 8 800 50 005 (darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.) ir visose Vaistinėse.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

6.1.        Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai Jums nepranešus. Apie tokius sprendimus Jūs būsite informuojami viešai internete adresu www.eurovaistine.lt, Vaistinėse ir (ar) kitais informacijos kanalais.