Loterijos taisyklės fizinėsė EUROVAISTINĖSE

1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS. KONKURSO SĄLYGOS:

1.1. Konkurso organizatorius ir koordinatorius UAB EUROVAISTINĖ, įmonės kodas 124446859, adresas Ozo g. 25, Vilnius, tel. Nr. 8 800 50005 (toliau – Organizatorius) organizuoja konkursą (toliau – Konkursas), kurio metu asmenys, perkantys kosmetikos ir (ar) maisto papildų už ne mažiau kaip 25 EUR (dvidešimt penkis eurus) su EUROVAISTINĖS lojalumo kortele fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse gali laimėti vieną iš 58 prizų, kurių sąrašas pateikiamas Konkurso taisyklių (toliau – Taisyklių) 5 punkte.

2. KONKURSAS:

2.1. Konkursas vyksta nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

2.2. Pasibaigus Konkursui Organizatorius burtų keliu išrinks penkiasdešimt aštuonis laimėtojus, Konkurso laikotarpiu pasinaudojusius EUROVAISTINĖS lojalumo kortele ir išpildžiusius Konkurso sąlygas, detalizuotas 1.1. punkte.

3. KONKURSO DALYVIAI:

3.1. Konkurso dalyviai – fiziniai asmenys, kurių amžius konkurso laikotarpiu yra 16 m. ir vyresni.

3.2. Konkurse dalyvauja pirkėjai, konkurso vykdymo laikotarpiu pirkę kosmetikos ir (ar) maisto papildų už ne mažiau kaip 25 EUR (dvidešimt penkis eurus) ir pasinaudoję EUROVAISTINĖS lojalumo kortele fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse bei davę sutikimą gauti bendruosius ir asmeninius lojalumo programos pasiūlymus.

3.3. Konkurse turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, dalyvaujantys EUROVAISTINĖS lojalumo programoje ir turintys EUROVAISTINĖS lojalumo kortelę, išskyrus Organizatoriaus susijusių įmonių darbuotojus bei jų šeimų narius.

3.4. Vienas pirkėjas dalyvauti konkurse ir naudotis EUROVAISTINĖS lojalumo kortele gali visą nurodytą konkurso laikotarpį.

4. REGISTRACIJA:

4.1. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, papildomai registruotis neprivalo.

5. PRIZAI:

3 x SPA Vilnius dovanų kuponai po 500 EUR (penkis šimtus eurų);

5 x išmanieji laikrodžiai Samsung Galaxy Watch6 40mm black;

50 x EUROVAISTINĖS dovanų kuponų po 20 EUR (dvidešimt eurų).

6. KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

6.1. Konkurso laimėtojai bus nustatomi atsitiktine tvarka, ne vėliau kaip 2023 m. spalio 6 d.

6.2. Konkurso laimėtojus nustatys Organizatoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas, renkant laimėtojus burtų keliu.

6.3. Vienas asmuo prizą gali laimėti ne daugiau kaip vieną kartą per visą konkurso laikotarpį.

7. LAIMĖTOJŲ INFORMAVIMAS BEI PRIZŲ ATSIĖMIMAS:

7.1. Laimėję konkurso dalyviai bus informuojami asmeniškai, lojalumo kortelės anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/arba telefono numeriu.

7.2. Organizatorius prizus laimėtojams išsiųs nurodytu adresu.

7.3. Asmuo, neatsiliepęs per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, netenka teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su prizo netekimu ir/ar dalyvavimu konkurse.

7.4.  Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:

8.1.  Konkurso dalyvių asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, toliau – Duomenys, UAB EUROVAISTINĖ (duomenų valdytojas) Konkurso laikotarpiu, nurodytu Taisyklių 2.1 punkte, tvarkys tik konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais teisėto intereso pagrindu (teisėtas interesas – duomenų valdytojo pardavimų skatinimas ir klientų pritraukimas). Be šiame punkte nurodytų duomenų, duomenų valdytojas iš Konkurso laimėtojo gali pareikalauti pateikti asmens kodą, kuris dėl duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, bus tvarkomas gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, išskaičiavimo ir deklaravimo tikslais, norint pagrįsti leidžiamus atskaitymus.

8.2. Tam tikri Duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, kurjeriams ir pan.) (duomenų tvarkytojai), kurie rūpinasi, kad Taisyklių 5 punkte nurodyti prizai būtų įteikti Konkurso dalyviams, laimėjusiems prizus.

8.3. Konkurso dalyviai neprivalo pateikti jokių papildomų Duomenų ar atlikti kitų papildomų veiksmų. Tuo atveju, jei Konkurso dalyviai prieštarauja Duomenų tvarkymui šiame Taisyklių skyriuje numatytomis sąlygomis, Organizatorius negalės užtikrinti, kad Konkurso dalyviai, atsitiktiniu būdu laimėję konkursą, būtų apdovanoti Taisyklių 5 punkte numatytais prizais.

8.3. Konkurso dalyviai, vadovaujantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir jame nustatyta tvarka turi teisę žinoti (būti informuotais) apie Duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,  reikalauti sunaikinti tvarkomus Duomenis arba sustabdyti Duomenų tvarkymo veiksmus, kai jie tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų Duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

8.4. Konkurso dalyviai, kilus bet kokių klausimų, susijusių su jų Duomenų apsauga ar siekiant įgyvendinti teises, detalizuotas Taisyklių 8.3 punkte, raginami kreiptis šiais duomenų valdytojo kontaktais: tel. Nr.: +37067984210, el. paštu: [email protected], pašto adresu: Ozo g. 25, Vilnius (adresuoti: UAB EUROVAISTINĖ administracija, duomenų apsaugos pareigūnui).

9. ATSAKOMYBĖ:

9.1.   Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Konkurso dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu konkurse, įskaitant Konkurso prekių įsigijimą.

9.2.   Konkurso Organizatorius neatsako už Konkurso dalyvių pašalinimą, jei Konkurso dalyvis nesilaiko šių Taisyklių, ir Konkurso prizų neišdavimą, jei jo pateikta informacija yra neteisinga/netiksli arba su juo nepavyksta susisiekti dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

9.3.   Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su konkurso panaikinimu ar konkurso vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

10. KITOS SĄLYGOS:

10.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti prizų atsiėmimo tvarką. Apie prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.eurovaistine.lt.

10.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti konkursą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie konkurso nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.eurovaistine.lt.