preloader

Prašome palaukti

HUMALOG KWIKPEN, 200V/ml, injekcinis tirpalas, N5
HUMALOG KWIKPEN, 200V/ml, injekcinis tirpalas, N5

HUMALOG KWIKPEN, 200V/ml, injekcinis tirpalas, N5

Receptinis vaistinis preparatas
Veikliosios medžiagos: Insulinas lispro
Veikliosios medžiagos stiprumas: 200V/ml
Prekės kodas: 208020
Prekės ženklas: HUMALOG KWIKPEN
Humalog 200 vienetų/ml KwikPen vartojamas diabetui gydyti. Humalog veikia greičiau negu normalus žmogaus insulinas, nes insulinas lispro yra šiek tiek pakeistas lyginant su žmogaus insulino forma. Insulinas lispro yra labai panašus į žmogaus insuliną, kuris yra natūralus hormonas, gaminamas kasoje.

Dažnai perkama kartu

Panašios prekės

Receptinis vaistinis preparatas

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen vartojamas diabetui gydyti. Humalog veikia greičiau negu normalus žmogaus insulinas, nes insulinas lispro yra šiek tiek pakeistas lyginant su žmogaus insulino forma. Insulinas lispro yra labai panašus į žmogaus insuliną, kuris yra natūralus hormonas, gaminamas kasoje.


Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

 • Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
 • Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
 • Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
 • Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje:

 1. Kas yra Humalog 200 vienetų/ml KwikPen ir kam jis vartojamas
 2. Kas žinotina prieš vartojant Humalog 200 vienetų/ml KwikPen
 3. Kaip vartoti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen
 4. Galimas šalutinis poveikis
 5. Kaip laikyti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen
 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

insulinas lispro

 

Kiekvienu KwikPen galima suleisti nuo 1iki 60 vienetų dozes, dozę didinant po 1 vienetą

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

 • Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
 • Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 • Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
 • Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje:

 1. Kas yra Humalog 200 vienetų/ml KwikPen ir kam jis vartojamas
 2. Kas žinotina prieš vartojant Humalog 200 vienetų/ml KwikPen
 3. Kaip vartoti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen
 4. Galimas šalutinis poveikis
 5. Kaip laikyti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen
 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 1. Kas yra Humalog 200 vienetų/ml KwikPen ir kam jis vartojamas

 

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen vartojamas diabetui gydyti. Humalog veikia greičiau negu normalus žmogaus insulinas, nes insulinas lispro yra šiek tiek pakeistas, lyginant su žmogaus insulino forma. Insulinas lispro yra labai panašus į žmogaus insuliną, kuris yra natūralus hormonas, gaminamas kasoje.

Diabetu susergama, kai kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės koncentracijai kraujyje reguliuoti. Humalog yra Jūsų insulino pakaitalas, skirtas ilgalaikei gliukozės koncentracijos kontrolei. Jis veikia labai greitai ir trumpiau už tirpųjį insuliną (2-5 valandas). Įprastinis Humalog injekcijos laikas – 15 min. laikotarpis iki valgio.

Gydytojas gali Jums patarti vartoti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen kartu su ilgiau veikiančiu insulinu. Prie kiekvienos insulinų rūšies yra pridėtas vis kitas pakuotės lapelis. Kol gydytojas nepataria, insulinų nekeiskite.

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen turi būti gydomi tik tie diabetu sergantys suaugusieji, kuriems reikia didesnių kaip 20 vienetų greitai veikiančio insulino paros dozių.

Humalog 200 vienetų/ml yra vienkartinis užpildytas švirkštiklis, kuriame yra 3 ml (600 vienetų, 200 vienetų/ml) insulino lispro. Viename KwikPen yra daug insulino dozių. Su KwikPen galima nustatyti po 1 vienetą. Vienetų skaičius nurodomas dozės langelyje, kurį reikia patikrinti kiekvieną kartą prieš suleidžiant injekciją. Galima suleisti nuo 1 iki 60 vienetų per vieną injekciją.

Jeigu Jums paskirta didesnė kaip 60 vienetų dozė, turėsite susileisti daugiau kaip 1 injekciją.

 

 1. Kas žinotina prieš vartojant Humalog 200 vienetų/ml KwikPen

 

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen vartoti NEGALIMA:

 • Jeigu yra alergija insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).
 • Jeigu manote, kad prasideda hipoglikemija (per mažai gliukozės kraujyje). Toliau šiame pakuotės lapelyje aprašyta, ką daryti, ištikus lengvai hipoglikemijai (žr. 3 skyriaus poskyrį „Ką daryti pavartojus per didelę Humalog dozę?“).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

 • Visada patikrinkite ant pakuotės ir užpildyto švirkštiklio etiketės užrašytą vaistinėje įsigyto insulino pavadinimą ir tipą. Įsitikinkite, kad gavote Humalog 200 vienetų/ml KwikPen, kurį vartoti Jums paskyrė gydytojas.
 • Humalog 200 vienetų/ml injekcinis tirpalas, esantis Jūsų užpildytame švirkštiklyje (KwikPen), turi būti suleistas TIK šiuo užpildytu švirkštikliu. Jūsų Humalog 200 vienetų/ml KwikPen esančio insulino lispro negalima ištraukti į švirkštą. Pagal ant insulino švirkšto esančias žymas negalima tiksliai pamatuoti dozės. Tai gali lemti sunkų perdozavimą, dėl kurio sumažėjus gliukozės koncentracijai kraujyje, gali kilti pavojus Jūsų gyvybei. Jūsų Humalog 200 vienetų/ml KwikPen esančio insulino negalima ištraukti į jokį kitą insulino injektorių, pavyzdžiui, į insulino infuzijos pompas.
 • Jūsų užpildytame švirkštiklyje (KwikPen) esančio Humalog 200 vienetų/ml injekcinio tirpalo NEGALIMA maišyti su jokiu kitu insulinu arba kitais vaistais. Humalog 200 vienetų/ml injekcinio tirpalo negalima skiesti.
 • Jeigu Jums gerai pavyksta kontroliuoti gliukozės koncentraciją kraujyje dabar vartojamu insulinu, Jūs galite nepajusti perspėjamųjų hipoglikemijos požymių. Perspėjamieji požymiai išvardyti šio pakuotės lapelio 4 skyriuje. Turite gerai apsvarstyti, kada valgysite, kaip dažnai ir kiek sportuosite. Taip pat privalote dažnai ir atidžiai tirti gliukozės koncentracijas kraujyje.
 • Keletas pacientų, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji perspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo silpnesni ar kitokie. Jei Jus dažnai ištinka hipoglikemija ar sunku ją atpažinti, pasitarkite su gydytoju.
 • Jei teigiamai atsakote bent į vieną žemiau pateiktų klausimų, praneškite gydytojui, vaistininkui ar diabeto slaugytojai.
  • Ar susirgote neseniai?
  • Ar sukelia rūpesčių inkstų ar kepenų veikla?
  • Ar sportuojate daugiau negu įprastai?
 • Jei planuojate vykti į užsienį, turite įspėti gydytoją, vaistininką ar diabeto slaugytoją. Dėl laiko skirtumo Jums gali tekti insuliną leistis ir valgyti kitu laiku nei namie.
 • Kai kuriems pioglitazonu ir insulinu gydomiems pacientams, kuriuos vargina ilgalaikis II tipo cukrinis diabetas ir širdies liga arba anksčiau patirtas smegenų insultas, pasireiškė širdies nepakankamumas. Jeigu Jums atsirado širdies nepakankamumo požymių, tokių kaip neįprastas dusulys, greitas kūno svorio didėjimas arba lokalizuotas patinimas (edema), kuo greičiau informuokite savo gydytoją.
 • Šio švirkštiklio nerekomenduojama naudoti akliesiems ir žmonėms, kurių regėjimas yra sutrikęs, be mokančių naudoti švirkštiklį žmonių pagalbos.

 

Odos pakitimai injekcijos vietoje

Vaistą reikėtų švirkšti vis kitoje vietoje, siekiant išvengti tokių odos pakitimų kaip poodiniai gumbai atsiradimo. Toje vietoje, kurioje yra gumbų, sušvirkštas insulinas gali nebūti pakankamai veiksmingas (žr. skyrių „Kaip vartoti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen“). Jeigu Jūs šiuo metu švirkščiate vaistą toje vietoje, kurioje yra gumbų, prieš pradėdami švirkšti vaistą kitoje vietoje, pasitarkite su savo gydytoju. Jūsų gydytojas gali liepti Jums atidžiau stebėti cukraus kiekį savo kraujyje ir pakoreguoti Jums paskirtą insulino arba kitų Jūsų vartojamų vaistų nuo diabeto dozę.

 

Kiti vaistai ir Humalog 200 vienetų/ml KwikPen

Insulino poreikis gali pakisti, jei vartojate

 • kontraceptines tabletes,
 • steroidus,
 • pakaitinius skydliaukės hormonų preparatus,
 • geriamuosius hipoglikeminius vaistus (pvz.: metforminą, akarbozę, sulfonilšlapalo darinius, pioglitazoną, empaglifloziną, DPP-4 inhibitorius, tokie kaip sitagliptinas ar saksagliptinas),
 • acetilsalicilo rūgštį,
 • sulfonamidų grupės antibiotikus,
 • somatostatino analogus (pvz.: oktreotidą, kuriuo gydoma nedažna būklė, dėl kurios Jūsų organizme gaminama per daug augimo hormono),
 • b2 stimuliatorius (pvz., salbutamolį ar terbutaliną astmai gydyti arba ritodriną priešlaikiniamgimdymui stabdyti),
 • β adrenoreceptorių blokatorius (padidėjusiam kraujospūdžiui mažinti), arba
 • kai kuriuos antidepresantus (monoamino oksidazės inhibitorius ar selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius),
 • danazolį (ovuliaciją veikiantį vaistą),
 • kai kuriuos angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorius, kurie vartojami tam tikroms širdies būklėms gydyti arba padidėjusiam kraujospūdžiui mažinti (pvz., kaptoprilį, enalaprilį) ar
 • specifinius vaistus, kurie vartojami padidėjusiam kraujospūdžiui mažinti, diabeto sukeltam inkstų pažeidimui ir kai kurioms širdies problemom gydyti (angiotenzino II receptorių blokatorius).

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite savo gydytojui (taip pat žr. skyrelį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

 

Humalog vartojimas su alkoholiu

Jeigu gersite alkoholio, cukraus koncentracijos Jūsų kraujyje gali arba padidėti, arba sumažėti. Dėl to insulino kiekis gali keistis.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Ar esate nėščia, ar planuojate pastoti, ar žindote kūdikį? Paprastai insulino poreikis pirmaisiais trim nėštumo mėnesiais sumažėja, o kitais – padidėja. Jei žindote kūdikį, Jums gali tekti pakeisti vartojamo insulino dozę ar dietą.

Pasitarkite su gydytoju.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Ištikus hipoglikemijai, gali sumažėti geba susitelkti ir reaguoti. Visada tai prisiminkite, kai rizikuojate pats ar sukeliate riziką kitiems (pvz., kai vairuojate automobilį ar valdote mechanizmus). Turite pasitarti su gydytoju, ar galite vairuoti, jei:

 • Jums dažnai kartojasi hipoglikemijos epizodai,
 • perspėjamieji hipoglikemijos požymiai yra neryškūs ar jų visai nėra.

 

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen sudėtyje yra natrio

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

 

 1. Kaip vartoti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen

 

Šį vaistą visada vartokite tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į savo gydytoją. Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik Jums, net jei adata yra pakeista.

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen skirtas pacientams, kurie vartoja daugiau kaip 20 vienetų greitai veikiančio insulino per parą.

Jūsų Humalog 200 vienetų/ml KwikPen esančio insulino negalima ištraukti į švirkštą. Pagal ant insulino švirkšto esančias žymas negalima teisingai pamatuoti Jums reikiamos dozės. Tai gali lemti sunkų perdozavimą, dėl kurio sumažėjus gliukozės koncentracijai kraujyje, gali kilti pavojus Jūsų gyvybei.

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen injekcinio tirpalo negalima suleisti per insulino infuzijos pompą.

 

Dozė

 • Įprastinis Humalog injekcijos laikas – 15 min. laikotarpis iki valgio. Jei reikia, galite leisti iš karto po valgio. Gydytojas Jums bus nurodęs tikslią dozę, kada ir kaip dažnai ją vartoti. Reikia tiksliai laikytis šių nurodymų ir reguliariai lankytis diabeto klinikoje.
 • Jei keičiate insulino rūšį (pvz., žmogaus ar gyvulinį insuliną keičiate Humalog), Jums gali prireikti didesnės ar mažesnės dozės negu anksčiau. Galima keisti iš karto pirmąją dozę arba laipsniškai tai padaryti per kelias savaites ar mėnesius.
 • Humalog švirkškite į poodį (leisti po oda).

 

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen paruošimas

 • Humalog yra vandeninis tirpalas, taigi jo nereikia daugiau su niekuo maišyti. Tačiau vartoti jį galima tik tada, jei jis yra skaidrus, bespalvis, be nuosėdų, atrodo kaip vanduo. Prieš sušvirkšdami, visada tai patikrinkite.

 

KwikPen paruošimas naudoti (perskaitykite naudojimo instrukciją)

 • Pirmiausia nusiplaukite rankas.
 • Perskaitykite nurodymus, kaip naudotis KwikPen užpildytu švirkštikliu. Griežtai laikykitės nurodymų. Čia nurodyti tik kai kurie
 • Naudokite švarią adatą (adatų rinkinyje nėra).
 • Užtaisykite KwikPen švirkštiklį prieš kiekvieną leidimą. Tokiu būdu patikrinsite insulino tėkmę ir pašalinsite oro burbuliukus iš švirkštiklio. Švirkštiklyje gali likti mažų burbuliukų, jie nekenkia. Likę didesni burbuliukai gali trukdyti tiksliai dozuoti insuliną.

 

Humalog leidimas

 • Prieš švirkšdami, gerai nuvalykite odą taip, kaip Jums nurodė. Švirkškite į poodį taip, kaip buvote išmokyti. Sušvirkštę vaistą, neištraukite adatos 5 sekundes, kad būtumėte tikri, jog sušvirkštėte visą dozę. Injekcijos vietos netrinkite. Švirkškite ne arčiau kaip per 1 cm nuo prieš tai buvusios injekcijos vietos ir vis į kitą vietą taip, kaip Jus mokė. Nesvarbu, kur švirkšite – į žasto, šlaunies, sėdmens ar pilvo sritį, Humalog vis tiek veiks greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas.
 • Humalog 200 vienetų/ml KwikPen injekcinio tirpalo negalima suleisti į veną.

 

Po leidimo

 • Tuojau pat po injekcijos išoriniu adatos dangteliu nusukite KwikPen švirkštiklio adatą. Tada insulinas liks sterilus ir neištekės. Be to, į švirkštiklį nepateks oro ir adata neužsikimš. Nesikeiskite adatomis su kitais asmenimis. Nesikeiskite švirkštikliais. Užmaukite švirkštiklio dangtelį.

 

Kitos injekcijos

 • Kiekvieną kartą KwikPen švirkštiklį naudokite su nauja adata. Prieš kiekvieną leidimą pašalinkite visus oro burbuliukus. Laikydami KwikPen švirkštiklį adata žemyn, galite pamatyti, kiek liko insulino.
 • Pasibaigusio KwikPen švirkštiklio kartotinai nenaudokite. Prašome jį saugiai išmesti, vaistininkas ar diabeto slaugytojas pasakys Jums, kaip tai padaryti.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Humalog dozę?

Jei pavartosite didesnę Humalog dozę nei reikia arba abejojate, kiek insulino suleidote, gali sumažėti gliukozės kiekis kraujyje. Pasitikrinkite savo gliukozės kiekį kraujyje.

Jei gliukozės kraujyje yra per mažai (lengva hipoglikemija), suvalgykite gliukozės tablečių, cukraus ar išgerkite cukrumi saldinto gėrimo. Paskui suvalgykite vaisių, sausainių ar sumuštinį, kaip nurodė gydytojas, ir pailsėkite. Tai padės, jei hipoglikemija lengva ar perdozuota nedaug insulino. Jei Jūsų būklė blogėja, kvėpavimas tampa paviršutiniškas, oda pabąla, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Gliukagono injekcija gali išgydyti vidutinio sunkumo hipoglikemiją. Po šios injekcijos suvalgykite gliukozės ar cukraus. Jei gliukagonas nepadeda, Jus reikia gydyti ligoninėje. Paprašykite gydytojo papasakoti apie gliukagoną.

 

Pamiršus pavartoti Humalog

Jei pavartosite mažesnę Humalog dozę nei reikia arba abejojate, kiek insulino suleidote, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje. Pasitikrinkite savo gliukozės kiekį kraujyje.

Negydyta hipoglikemija (per mažai gliukozės kraujyje) ar hiperglikemija (per daug gliukozės kraujyje) gali būti labai sunki ir sukelti galvos skausmą, blogavimą (pykinimą), šleikštulį (vėmimą), skysčių netekimą (dehidrataciją), sąmonės praradimą, komą ar net mirtį (žr. 4 skyriuje [„Galimas šalutinis poveikis“]).

Trys paprasti veiksmai, padedantys išvengti hipoglikemijos ar hiperglikemijos, yra:

 • visada turėkite atsarginį švirkštiklį, jeigu pamestumėte KwikPen švirkštiklį ar jis sugestų;
 • visada su savimi turėkite dokumentą, kuriame nurodyta, kad sergate cukriniu diabetu;
 • visada su savimi turėkite cukraus.

 

Nustojus vartoti Humalog

Jei pavartosite mažesnę Humalog dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje. Kol gydytojas nepataria, insulino nekeiskite.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 1. Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Sunki alerginė reakcija pasireiškia retai (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 1/1 000 žmonių). Jos simptomai:

 • viso kūno bėrimas,  
 • sumažėjęs kraujospūdis,
 • pasunkėjęs kvėpavimas,  
 • dažnesnis širdies plakimas,
 • švokštimas,  
 • prakaitavimas.

Jei manote, kad Jums atsirado tokia alergija į Humalog, iš karto kreipkitės į gydytoją.

Lokali alergija reakcija pasireiškia dažnai (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 10 žmonių). Kai kuriems žmonėms insulino injekcijos vieta parausta, patinsta ir niežti. Tai dažniausiai praeina savaime per kelias dienas ar keletą savaičių. Jei taip atsitiktų, kreipkitės į gydytoją.

Lipodistrofija pasireiškia nedažnai (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių). Jeigu pernelyg dažnai švirkšite insuliną toje pačioje vietoje, riebalinis audinys toje vietoje gali arba sunykti (lipoatrofija), arba sustorėti (lipohipertrofija). Taip pat poodiniai gumbai gali susiformuoti dėl baltymo, vadinamo amiloidu, sankaupos (odos amiloidozė). Toje vietoje, kurioje yra gumbų, sušvirkštas insulinas gali nebūti pakankamai veiksmingas. Kaskart švirkšdami vaistą, švirkškite jį vis kitoje vietoje, kad išvengtumėte tokių odos pakitimų.

Buvo pranešimų apie edemą (pvz., rankų, kulkšnių patinimą, skysčių susilaikymą), ypač gydymo insulinu pradžioje ar keičiant gydymą, norint pagerinti Jūsų gliukozės koncentracijos kraujyje kontrolę.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

Dažnos su diabetu susijusios problemos

A. Hipoglikemija

Hipoglikemija (per mažas gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad kraujyje gliukozės yra nepakankamai. Ji gali atsirasti dėl to, kad:

 • susišvirkštėte per daug Humalog ar kito insulino,
 • nevalgėte arba pavalgėte per vėlai arba pakeitėte dietą,
 • prieš pat valgymą ar po jo sunkiai mankštinotės ar dirbote,
 • sergate infekcine ar kita liga (ypač jei viduriuojate ir vemiate),
 • pasikeitė organizmo insulino poreikis; arba
 • sergate inkstų ar kepenų liga ir ji paūmėjo.

Alkoholis ir kai kurie vaistai gali paveikti gliukozės kiekį kraujyje (žr. 2 skyrių).

 

Pirmieji nepakankamo gliukozės kiekio kraujyje simptomai išryškėja greitai. Tai:

 • nuovargis,  
 • greitas širdies plakimas,
 • nervingumas ar drebulys,  
 • pykinimas,
 • galvos skausmas,  
 • šaltas prakaitas.

Jei nesate tikri, kad pažinsite perspėjamuosius hipoglikemijos požymius, venkite tokių situacijų, kai gali kilti pavojus savo ar kitų saugumui (pvz., vairuojant automobilį).

 

B. Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė

Hiperglikemija (per didelis gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad insulino kraujyje nepakanka. Hiperglikemija gali atsirasti dėl to, kad:

 • nesusišvirkštėte Humalog ar kito insulino,
 • susišvirkštėte mažiau insulino negu gydytojas Jums paskyrė,
 • valgote gerokai daugiau ir nesilaikote dietos,
 • karščiuojate, sergate infekcine liga ar patyrėte emocinį stresą.

 

Hiperglikemija gali būti diabetinės ketoacidozės priežastis. Pirmieji simptomai išryškėja pamažu, per kelias valandas ar dienas. Tai:

 • mieguistumas,  
 • išnykęs apetitas,
 • paraudęs veidas,  
 • salsvas iškvepiamo oro kvapas,
 • troškulys,  
 • pykinimas ar vėmimas.

Pasunkėjęs kvėpavimas ir dažnas pulsas - tai sunkios būklės simptomai. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

 

C. Liga

Jei sergate, ypač jei pykina ar vemiate, insulino poreikis gali pakisti. Net jei nevalgote, Jums vis tiek reikia insulino. Tikrinkite gliukozės kiekį šlapime ar kraujyje, laikykitės nurodymų, kaip elgtis susirgus, nedelsdami praneškite gydytojui.

 

 1. Kaip laikyti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Nepradėtą naudoti Humalog 200 vienetų/ml KwikPen laikyti šaldytuve (2 °C-8 °C). Negalima užšaldyti.

Naudojamą Humalog 200 vienetų/ml KwikPen laikyti kambario (žemesnėje kaip 30 °C) temperatūroje ir išmesti po 28 dienų. Nelaikyti šalia šilumos šaltinio ar saulės šviesoje. Naudojamą KwikPen nelaikykite šaldytuve. Su užmauta adata KwikPen laikyti negalima.

Pastebėjus, kad tirpalo spalva pakitusi arba jame yra kietų dalelių, šio vaisto vartoti negalima. Jį galima vartoti tik tada, jei tirpalas atrodo kaip vanduo. Patikrinkite tai kiekvieną kartą prieš susileisdami vaistą.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 1. Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Humalog KwikPen 200 vienetų/ml injekcinio tirpalo sudėtis

 • Veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Kiekviename tirpalo ml yra 200 vienetų (V) insulino lispo. Kiekviename (3 ml) užpildytame švirkštiklyje yra 600 vienetų (V) insulino lispro.
 • Pagalbinės medžiagos yra metakrezolis, glicerolis, trometamolis, cinko oksidas ir injekcinis vanduo. Gali būti pridėta natrio hidroksido ar vandenilio chlorido rūgšties rūgštingumui koreguoti.

 

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen išvaizda ir kiekis pakuotėje

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen injekcinis tirpalas – tai sterilus, skaidrus, bespalvis vandeninis tirpalas, kurio viename mililitre yra 200 vienetų (200 vienetų/ml) insulino lispro.

Kiekviename Humalog 200 vienetų/ml KwikPen švirkštiklyje yra 600 vienetų (3 mililitrai).

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen gali būti tiekiamas pakuotėse, kuriose yra 1, 2 arba 5 užpildyti švirkštikliai, arba sudėtinėse pakuotėse, kuriose yra 2 dėžutės po 5 užpildytus švirkštiklius.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

KwikPen paprasčiausiai reikia įstatyti į užtaisą. Ištuštėjusio užpildyto švirkštiklio pakartotinai užpildyti negalima.

 

Registruotojas

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nyderlandai.

 

Gamintojas

Lilly France S.A.S.,

Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim,

Prancūzija.

 

Eli Lilly Italia S.p.A.,

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino,

(FI) Italija.

  

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

 

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

 

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

 

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

 

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

 

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

 

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

 

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

 

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

 

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

 

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: +372 6817 280

 

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

 

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

 

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

 

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

 

France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

 

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

 

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

 

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

 

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

 

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

 

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

 

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

 

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

 

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

 

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

 

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

 

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

 

United Kingdom (Northern Ireland)

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM/mm}

  

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Vaistinių preparatų paieška VVKT svetainėje

Pranešimo apie nepageidaujamą reakciją forma

Svarbi informacija įsigyjantiems vaistinius preparatus

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Jums taip pat gali patikti

Horizontali peržiūra negalima.
Prašome paversti savo įrenginį vertikaliai.