preloader

Prašome palaukti

NOVOMIX 30 FLEXPEN, 100V/ml, injekcinė suspensija, N5
NOVOMIX 30 FLEXPEN, 100V/ml, injekcinė suspensija, N5

NOVOMIX 30 FLEXPEN, 100V/ml, injekcinė suspensija, N5

Receptinis vaistinis preparatas
Veikliosios medžiagos: Insulinas aspartas
Veikliosios medžiagos stiprumas: 100V/ml
Prekės kodas: 052847
Prekės ženklas: NOVOMIX 30 FLEXPEN
NovoMix 30 vartojamas padidėjusiam cukraus kiekiui kraujyje sumažinti cukriniu diabetu (diabetu) sergantiems suaugusiems, paaugliams ir vaikams nuo 10 metų.

Dažnai perkama kartu

Panašios prekės

Receptinis vaistinis preparatas

NovoMix 30 vartojamas padidėjusiam cukraus kiekiui kraujyje sumažinti cukriniu diabetu (diabetu) sergantiems suaugusiems, paaugliams ir vaikams nuo 10 metų.


Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

 • Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
 • Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
 • Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
 • Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 1. Kas yra NovoMix 30 ir kam jis vartojamas
 2. Kas žinotina prieš vartojant NovoMix 30
 3. Kaip vartoti NovoMix 30
 4. Galimas šalutinis poveikis
 5. Kaip laikyti NovoMix 30
 6. Pakuotės turinys ir kita informacija
 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

NovoMix 30 Penfill 100 vienetų/ml injekcinė suspensija užtaise

NovoMix 30 FlexPen 100 vienetų/ml injekcinė suspensija užpildytame švirkštiklyje

 

 

 1. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

NovoMix 30 Penfill

1 ml suspensijos yra 100 vienetų tirpiojo insulino asparto* ir kristalinio insulino asparto protamino*, kurių santykis yra 30/70 (atitinka 3,5 mg). 1 užtaise esantys 3 ml atitinka 300 vienetų.

 

NovoMix 30 FlexPen

1 ml suspensijos yra 100 vienetų tirpiojo insulino asparto* ir kristalinio insulino asparto protamino*, kurių santykis yra 30/70 (atitinka 3,5 mg). 1 užpildytame švirkštiklyje esantys 3 ml atitinka 300 vienetų.

 

* Insulinas aspartas gaminamas Saccharomyces cerevisiae rekombinantinės DNR technologijos būdu.

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

 1. FARMACINĖ FORMA

 

Injekcinė suspensija.

Drumsta, balta ir vandeninė suspensija.

 

 

 1. KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1  Terapinės indikacijos

 

NovoMix 30 skiriamas cukrinio diabeto gydymui suaugusiems, paaugliams ir vaikams nuo 10 metų ir vyresniems.

 

4.2  Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Dozavimas

 

Insulino analogų stiprumas, įskaitant insuliną aspartą, išreiškiamas vienetais, tuo tarpu žmogaus insulino stiprumas yra išreiškiamas tarptautiniais vienetais.

 

NovoMix 30 dozavimas yra individualus ir nustatomas priklausomai nuo paciento poreikių. Tam, kad pasiekti optimalią glikemijos kontrolę, rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir atitinkamai koreguoti insulino dozę.

 

Pacientams, sergantiems 2 tipo diabetu, NovoMix 30 gali būti skiriamas vienas. NovoMix 30 taip pat gali būti skiriamas kartu su geriamaisiais vaistais nuo diabeto ir (arba) GLP-1 receptoriaus agonistais, jeigu paciento gliukozės kiekio kraujyje nepavyksta tinkamai sureguliuoti. Pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu, rekomenduojama pradinė NovoMix 30 dozė yra 6 vienetai pusryčių metu ir 6 vienetai vakarienės metu (vakarinio valgymo). Gydymas NovoMix 30 taip pat gali būti pradedamas nuo 12 vienetų dozės vakarienės metu (vakarinio valgymo). Vartojant NovoMix 30 vieną kartą per parą ir pasiekus 30 vienetų dozę, ją rekomenduojama dalinti į dvi lygias dalis, leidžiant pusryčių ir vakarienės metu. Jei NovoMix 30 vartojimas du kartus per parą nesuteikia pakankamos glikemijos kontrolės ir/ar pasireiškia dieninės hipoglikemijos epizodų, tuomet rytinė dozė gali būti dalijama į dvi lygias dalis, vartojant pusryčių ir pietų metu (vartojimas tris kartus per parą).

 

Tolimesnis dozės koregavimas turi būti atliekamas remiantis titravimo rekomendacijomis, esančiomis žemiau:

 

Gliukozės kiekis kraujyje prieš valgį

NovoMix 30 dozės reguliavimas

< 4,4 mmol/l

< 80 mg/dl

- 2 vienetai

4,4–6,1 mmol/l

80–110 mg/dl

0

6,2–7,8 mmol/l

111–140 mg/dl

+ 2 vienetai

7,9–10 mmol/l

141–180 mg/dl

+ 4 vienetai

> 10 mmol/l

> 180 mg/dl

+ 6 vienetai

 

Turi būti naudojamas žemiausias prieš tai buvusių trijų dienų gliukozės kiekio kraujyje prieš valgį parodymas. Dozės negalima didinti, jei per tas dienas pasireiškė hipoglikemija. Dozės reguliavimai gali būti atliekami kartą per savaitę, kol yra pasiekiamas numatytas HbA1c rodiklis. Turi būti stebimas gliukozės kiekis kraujyje prieš valgį siekiant įsitikinti prieš tai buvusios dozės atitikimu.

 

Pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu, kurių HbA1c rodiklis yra mažesnis nei 8%, pridėjus GLP-1 receptoriaus agonistą prie NovoMix 30, rekomenduojama dozę sumažinti iki 20%, tam, kad būtų sumažinta hipoglikemijos rizika. Dozės mažinimas svarstytinas pacientams, kurių HbA1c rodiklis yra didesnis nei 8%. Vėliau dozė koreguojama individualiai.

 

Pacientams, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu, individualus insulino poreikis paprastai yra tarp 0,5 ir 1,0 vieneto/kg/per parą. NovoMix 30 gali pilnai ar iš dalies atitikti šį reikalavimą.

 

Dozę gali prireikti koreguoti, jeigu pacientas padidina fizinį aktyvumą, pakeičia įprastą dietą arba suserga kita liga.

 

Specialios populiacijos

 

Vyresnio amžiaus pacientai (³ 65 metų amžiaus)

NovoMix 30 gali būti skiriamas vyresnio amžiaus pacientams; tačiau nėra pakankamai patirties kaip NovoMix 30 vartoti kartu su geriamaisiais vaistais nuo diabeto vyresniems nei 75 metų amžiaus žmonėms.

Vyresnio amžiaus pacientams turi būti dažniau tiriamas gliukozės kiekis kraujyje ir kiekvienam individualiai koreguojama insulino asparto dozė.

 

Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų ir kepenų veikla

Pacientams, kurių pažeisti inkstai arba kepenys, gali sumažėti insulino poreikis.

Pacientams, kuriems sutrikusi inkstų ir kepenų veikla, turi būti dažniau tiriamas gliukozės kiekis kraujyje ir kiekvienam individualiai koreguojama insulino asparto dozė.

 

Vaikų populiacija

 

NovoMix 30 gali būti vartojamas paaugliams ir vaikams nuo 10 metų amžiaus, kai pirmenybė teikiama insulino mišiniui . Klinikinės patirties apie NovoMix 30 vartojimą vaikų grupėje nuo 6 iki 9 metų amžiaus yra nedaug (žr. 5.1. skyrių).

Duomenų apie NovoMix 30 vartojimą jaunesniems, nei 6 metų amžiaus, vaikams nėra.

 

Perėjimas nuo kitų insulino vaistinių preparatų

 

Pacientui, vartojančiam dvifazį žmogaus insuliną, perėjus prie NovoMix 30, pradinė dozė bei režimas turėtų būti tie patys. Tuomet dozė turėtų būti titruojama atsižvelgiant į individualius poreikius (žr. titravimo rekomendacijas aukščiau pateiktoje lentelėje).

Perėjimo metu ir pirmąsias savaites po to rekomenduojama atidžiai stebėti gliukozės kiekį (žr. 4.4 skyrių).

 

Vartojimo metodas

 

NovoMix 30 yra dvifazė insulino analogo, insulino asparto, suspensija. Suspensijoje yra greitai veikiančio ir vidutinio veikimo insulino asparto santykiu 30/70.

 

NovoMix 30 yra skirtas vartoti tik po oda.

 

NovoMix 30 leidžiamas po oda šlaunies arba pilvo sienos srityje. Jeigu patogu, galima leisti sėdmenų arba deltinio raumens srityje. Vaistinį preparatą visada reikia leisti vis kitoje tos kūno srities, kurioje vaistinis preparatas leidžiamas, vietoje, siekiant sumažinti lipodistrofijos ir odos amiloidozės riziką (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Skirtingų injekcijos vietų įtaka NovoMix 30 rezorbcijai nėra tirta. Veikimo trukmė gali kisti, ji priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

 

NovoMix 30 pasižymi greitesne veikimo pradžia, negu dvifazis žmogaus insulinas, todėl paprastai jis turėtų būti vartojamas prieš pat valgį. Jeigu būtina, NovoMix 30 galima vartoti tuoj pat po valgio.

 

Išsamią naudojimo instrukciją rasite pakuotės lapelyje.

 

NovoMix 30 Penfill

Naudojimas su insulino leidimo sistemomis

NovoMix 30 Penfill yra sukurtas naudoti kartu su Novo Nordisk insulino leidimo sistemomis bei NovoFine arba NovoTwist adatomis. NovoMix 30 Penfill skirtas tik injekcijoms po oda su daugkartinio naudojimo švirkštikliu. Jeigu reikia leisti švirkštu, turi būti naudojamas flakonas.

 

NovoMix 30 Flexpen

Naudojimas su FlexPen

NovoMix 30 FlexPen yra užpildytas švirkštiklis (su spalviniu kodu), sukurtas naudoti kartu su NovoFine ar NovoTwist adatomis. FlexPen galima suleisti nuo 1 iki 60 vienetų, dozę padidinant 1 vienetu. NovoMix 30 FlexPen skirtas tik injekcijoms po oda. Jeigu reikia leisti švirkštu, turi būti naudojamas flakonas.

 

4.3  Kontraindikacijos

 

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai (žr. 6.1 skyrių).

 

4.4  Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

NovoMix 30 negalima leisti į veną, kadangi, tai gali sukelti sunkią hipoglikemiją. Reikia vengti leisti vaisto į raumenis. NovoMix 30 negalima naudoti insulino infuzijų pompose.

 

Prieš keliaudami kertant kelias laiko zonas, pacientai turėtų pasitarti su gydytoju, nes tai gali reikšti, jog jiems reikės leisti insulino ir valgyti kitu laiku.

 

Hiperglikemija

 

Netinkamas dozavimas arba gydymo nutraukimas, ypač sergant 1 tipo diabetu, gali sukelti hiperglikemiją ir diabetinę ketoacidozę. Paprastai pirmieji hiperglikemijos simptomai pasireiškia pamažu, per kelias valandas arba dienas. Tai gali būti troškulys, padažnėjęs šlapinimasis, pykinimas, vėmimas, mieguistumas, paraudusi sausa oda, burnos džiūvimas, apetito sumažėjimas bei iš burnos sklindantis acetono kvapas. Žmonėms, sergantiems 1 tipo diabetu, negydoma hiperglikemija gali sukelti diabetinę ketoacidozę, nuo kurios galima mirti.

 

Hipoglikemija

 

Valgio praleidimas ar neplanuotas, sunkus fizinis krūvis gali sukelti hipoglikemiją.

 

Hipoglikemija gali pasireikšti, jeigu insulino dozė, palyginus su insulino poreikiu yra pernelyg didelė, Hipoglikemijos atveju arba, jeigu įtariama hipoglikemija, NovoMix leisti negalima. Stabilizavus paciento gliukozės kiekį kraujyje, reikia įvertinti vaisto dozės koregavimą (žr. 4.2, 4.8. ir 4.9. skyrius).

 

Palyginus su dvifaziu žmogaus insulinu, NovoMix 30 gali turėti žymiai labiau išreikštą gliukozės kiekį kraujyje mažinantį poveikį, trunkantį iki 6 val. po injekcijos. Kiekvienu individualiu atveju tai galėtų būti kompensuojama koreguojant insulino dozę ir/arba maisto suvartojimą.

 

Pacientams, kurių gliukozės kiekis kraujyje yra gerai kontroliuojamas, pvz., taikant intensyvesnę insulino terapiją, gali pasikeisti įspėjamųjų hipoglikemijos simptomų pobūdis, todėl juos reikia apie tai įspėti. Paprastai įspėjamieji simptomai gali dingti pacientams, ilgai sergantiems cukriniu diabetu.

 

Griežtas gliukozės kiekio reguliavimas gali padidinti hipoglikemijos epizodų riziką, todėl į tai reikia atkreipti ypatingą dėmesį intensyvinant dozes, kaip pažymėta 4.2 skyriuje.

 

Kadangi NovoMix 30 turėtų būti vartojamas, esant betarpiškam ryšiui su maistu, greitą vaisto veikimo pradžią reikėtų prisiminti pacientams, sergantiems gretutinėmis ligomis ar gydomiems vaistiniais preparatais, kurie gali lėtinti maisto rezorbciją.

 

Gretutinės ligos, ypač infekcinės, bei karščiavimą sukeliančios būklės paprastai padidina paciento insulino poreikį. Susirgus gretutinėmis inkstų, kepenų ligomis arba ligomis, kurios paveikia antinksčius, hipofizę ar skydliaukę, gali prireikti keisti insulino dozę.

 

Pervedant pacientus nuo vieno insulino vaistinio preparato prie kito, ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos požymiai gali pakisti ar būti mažiau išreikšti, nei vartojant ankstesnio insulino.

 

Perėjimas iš kitų insulino preparatų

 

Pacientui pradėjus naudoti kitos rūšies arba kito gamintojo insuliną, būtina griežta gydytojo priežiūra. Pasikeitus vaisto stiprumui, gamintojui, tipui, kilmei (gyvulinės kilmės insulinas, žmogaus insulinas ar žmogaus insulino analogas) ir/arba gamybos metodui (rekombinantinis DNR arba gyvūninės kilmės insulinas) gali tekti keisti insulino dozę. Pacientams, pervestiems prie NovoMix 30 iš kito tipo insulino, gali reikėti padidinti injekcijų per parą skaičių ar pakeisti dozę, kurią jie leidosi vartodami jiems įprastą insulino preparatą. Ar būtina pakeisti dozavimą, gali paaiškėti suvartojus pirmąją dozę arba per kelias pirmąsias savaites arba mėnesius.

 

Reakcijos injekcijos vietoje

 

Vartojant bet kokios rūšies ar tipo insuliną, gali atsirasti injekcijos vietos reakcijos, pasireiškiančios skausmu, raudonumu, dilgėline, uždegimu, kraujosruva, patinimu bei niežėjimu. Injekcijos vietą reikia nuolat keisti nustatytame plote, kad sumažinti šių reakcijų atsiradimo riziką. Paprastai reakcijos išnyksta per kelias dienas ar savaites. Retais atvejais reikia nutraukti NovoMix 30 vartojimą, kad išnyktų reakcijos injekcijos vietoje.

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

Pacientams būtina nurodyti, kad vaistinį preparatą reikia leisti vis kitoje vietoje, siekiant sumažinti lipodistrofijos ir odos amiloidozės išsivystymo riziką. Insuliną leidžiant tose vietose, kuriose pasireiškė tokios reakcijos, gali sulėtėti insulino absorbcija ir pablogėti glikemijos kontrolė. Gauta pranešimų apie atvejus, kai insuliną staiga pradėjus leisti kitoje vietoje, kurioje tokios reakcijos nepasireiškė, pacientams išsivystė hipoglikemija. Pakeitus injekcijos vietą, kurioje yra pakitimų į tokią, kur oda nepakitusi, rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje, ir galima apsvarstyti galimybę pakoreguoti vaistinių preparatų nuo diabeto dozę.

 

NovoMix vartojimas kartu su pioglitazonu

 

Gauta pranešimų apie širdies nepakankamumo atvejus, kurie pasireiškė vartojant pioglitazoną kartu su insulinu. Dažniausiai tai buvo pacientai su rizikos faktoriais atsirasti širdies funkcijos nepakankamumui. Reikia įvertinti šią riziką prieš skiriant pioglitazoną kartu su NovoMix. Jeigu šie vaistai vartojami kartu, reikia stebėti, ar pacientui nepasireiškia širdies nepakankamumo simptomų ir požymių, ar nedidėja svoris ir neatsiranda edema. Pastebėjus širdies funkcijos pablogėjimo simptomų, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

 

Kaip išvengti atsitiktinio preparatų sumaišymo/vaistinio preparato vartojimo klaidų

 

Pacientus reikia įspėti, kad prieš kiekvieną injekciją visada patikrintų insulino etiketę, kad atsitiktinai nesupainiotų NovoMix ir kitų insulino preparatų.

 

Antikūnai prieš insuliną

 

Vartojanat insulino gali susidaryti antikūnų prieš insuliną. Retais atvejais, dėl antikūnų prieš insuliną susidarymo, tam, kad išvengti galimos hiperglikemijos arba hipoglikemijos išsivystymo, gali reikėti koreguoti insulino dozę.

 

Atsekamumas

 

Siekiant pagerinti biologinių vaistinių preparatų atsekamumą, reikia aiškiai užrašyti paskirto vaistinio preparato pavadinimą ir serijos numerį.

 

4.5  Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

 

Žinoma, kad nemažai vaistų sąveikauja su gliukozės metabolizmu.

 

Šios medžiagos gali sumažinti insulino poreikį:

Geriamieji vaistai nuo diabeto, GLP-1 receptoriaus agonistai, monoaminoksidazės inhibitoriai (MAOI), beta - blokatoriai, angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitoriai, salicilatai, anaboliniai steroidai ir sulfonamidai.

 

Šios medžiagos gali padidinti insulino poreikį:

Geriamieji kontraceptikai, tiazidai, gliukokortikoidai, skydliaukės hormonai, simpatomimetikai, augimo hormonas ir danazolas.

 

Beta - blokatoriai gali maskuoti hipoglikemijos simptomus.

 

Oktreotidas ar lanreotidas gali arba padidinti, arba sumažinti insulino poreikį.

 

Alkoholis gali sustiprinti arba susilpninti gliukozės kiekį kraujyje mažinantį insulino poveikį.

 

4.6  Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

 

Nėštumas

 

Turima ribota klinikinė patirtis, vartojant NovoMix 30 nėštumo metu.

 

Gyvūnų reprodukcijos tyrimai, susiję su embriotoksiškumu ir teratogeniškumu, neparodė jokių skirtumų tarp insulino asparto ir žmogaus insulino.

 

Paprastai rekomenduojama intensyvi nėščiųjų, sergančių diabetu, gydymo kontrolė nėštumo ir nėštumo planavimo metu. Insulino poreikis paprastai sumažėja pirmąjį nėštumo trimestrą ir vėliau padidėja antrąjį ir trečiąjį trimestrą. Po gimdymo insulino poreikis paprastai grįžta į prieš tai buvusį lygį.

 

Žindymo laikotarpis

 

Žindymo metu nėra jokių apribojimų gydyti NovoMix 30. Krūtimi maitinančių motinų gydymas insulinu nekelia jokios rizikos vaikui. Tačiau NovoMix 30 dozę gali reikėti koreguoti.

 

Vaisingumas

 

Gyvūnų reprodukcijos tyrimų metu nustatyta, kad insulino asparto bei žmogaus insulino poveikis vaisingumui nesiskiria.

 

4.7  Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

 

Pacientų sugebėjimas susikoncentruoti ir reaguoti gali sumažėti dėl hipoglikemijos. Tai gali būti rizikinga situacijose, kai šie sugebėjimai ypač svarbūs (pvz., vairuojant automobilį ar valdant mechanizmus).

 

Pacientui reikėtų patarti imtis atsargumo priemonių, siekiant išvengti hipoglikemijos vairuojant ar valdant mechanizmus. Tai ypač svarbu tiems, kuriems perspėjamieji hipoglikemijos simptomai susilpnėję, jų visai nėra arba dažnai pasireiškia hipoglikemija. Esant šioms aplinkybėms reikėtų apsvarstyti galimybę vairuoti ar valdyti mechanizmus.

 

 • Nepageidaujamas poveikisSaugumo duomenų santraukaNepageidaujamos reakcijos pacientams, vartojantiems NovoMix, daugiausiai yra dėl farmakologinio insulino asparto poveikio.Hipoglikemija yra gydymo metu dažniausiai pasireiškianti nepageidaujama reakcija. Hipoglikemijos dažnis kinta priklausomai nuo pacientų populiacijos, dozavimo režimo bei glikemijos kontrolės lygio (prašome toliau žiūrėti skyrių „Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą apibūdinimas“).Gydymo insulinu pradžioje gali pasireikšti refrakcijos anomalijos, edema bei injekcijos vietos reakcijos (skausmas, paraudimas, dilgėlinė, uždegimas, kraujosruva, patinimas bei niežėjimas injekcijos vietoje). Šios reakcijos paprastai praeina savaime. Greitas gliukozės kiekio kraujyje pagerinimas gali būti susijęs su tam tikra būkle, vadinama ūmia skausminga neuropatija, kuri paprastai greitai praeina. Gydymo insulinu sustiprinimas ir staigus glikemijos kontrolės pagerinimas gali būti susijęs su diabetinės retinopatijos blogėjimu, tuo tarpu ilgą laiką gerinant glikemijos kontrolę, sumažėja diabetinės retinopatijos progresavimo rizika.Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėjeŽemiau pateikiamas nepageidaujamų reakcijų sąrašas buvo sudarytas remiantis klinikinių tyrimų duomenimis. Nepageidaujamos reakcijos suklasifikuotos pagal MedDRA dažnį ir organų sistemų klases. Dažnumas apibūdinamas kaip: labai dažnos (≥ 1/10); dažnos (nuo ³ 1/100 iki < 1/10); nedažnos (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100); retos (nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000); labai retos (≤ 1/10000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  

Imuninės sistemos sutrikimai

Nedažni - Dilgėlinė, išbėrimas, erupcija

 

Labai reti - Anafilaksinės reakcijos*

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

 

Labai dažni – hipoglikemija*

 

Nervų sistemos sutrikimai

 

Reti - Periferinė neuropatija (skausminga neuropatija)

 

Akių sutrikimai

 

 

Nedažni - Refrakcijos sutrikimai

 

Nedažni - Diabetinė retinopatija

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažni – Lipodistrofija*

 

Dažnis nežinomas – Odos amiloidozė*†

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

 

Nedažni – Edema

 

Nedažni – Injekcijos vietos reakcijos

 

*žr. skyrių „Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą apibūdinimas“

† nepageidaujamos reakcijos į vaistą surinktos pateikus vaistą į rinką

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą apibūdinimas

 

Anafilaksinės reakcijos:

Generalizuotos padidėjusio jautrumo reakcijos (įskaitant bendrą odos išbėrimą, niežėjimą, prakaitavimą, virškinamojo trakto sutrikimą, angioneurozinę edemą, sunkumą kvėpuoti, širdies plakimą ir kraujo spaudimo mažėjimą) yra labai retos, tačiau gali būti pavojingos gyvybei.

 

Hipoglikemija:

Hipoglikemija yra dažniausiai pasireiškianti nepageidaujama reakcija. Ji gali pasireikšti, jeigu insulino dozė yra per didelė, lyginant su insulino poreikiu. Sunki hipoglikemija gali sukelti sąmonės praradimą ir/ ar traukulius, taip pat laikiną ar nuolatinį smegenų pažeidimą, ar net mirtį. Paprastai hipoglikemijos simptomai pasireiškia staiga. Tai gali būti šaltas prakaitas, šalta išblyškusi oda, nuovargis, nervingumas arba drebulys, neramumas, neįprastas nuvargimas arba silpnumas, sumišimo jausmas, sunku susikaupti, pasireiškia mieguistumas, didelis alkis, regėjimo sutrikimai, galvos skausmas, šleikštulys ir širdies plakimas.

 

Klinikinių tyrimų metu hipoglikemijos dažnis kito priklausomai nuo pacientų populiacijos, dozavimo ir glikemijos kontrolės lygio. Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad hipoglikemijos dažnis, gydant pacientą insulinu aspartu ar žmogaus insulinu, nesiskiria.

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai:

Injekcijos vietoje gali išsivystyti lipodistrofija (įskaitant lipohipertrofiją, lipoatrofiją) ir odos amiloidozė, dėl to gali sulėtėti vietinė insulino absorbcija. Vaistinį preparatą leidžiant vis kitoje tam tikros kūno srities, kurioje vaistinis preparatas leidžiamas, vietoje, pacientui gali pavykti sumažinti arba išvengti šių reakcijų (žr. 4.4 skyrių).

 

Vaikų populiacija

 

NovoMix 30 saugumas ir veiksmingumas vaikų iki 18 metų amžiaus populiacijoje nenustatytas. Nėra duomenų.

 

Kitos specialios populiacijos

 

Klinikinių tyrimų metu ir pateikus vaistą į rinką, nepageidaujamų reakcijų dažnis, tipas bei jų sunkumas vyresnio amžiaus pacientų grupėje ir pacientų, kuriems sutrikusi inkstų ir kepenų veikla, grupėje nesiskyrė nuo visos populiacijos.

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

 

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

 

4.9  Perdozavimas

 

Nenustatyta jokių specifinių insulino perdozavimo simptomų, tačiau gali būti šios hipoglikemijos stadijos, jei vartojamos didesnės, nei reikalinga pacientui, dozės:

 

 • Silpni hipoglikemijos epizodai gali būti gydomi skiriant geriamosios gliukozės ar cukraus produktų. Todėl rekomenduojama, kad cukriniu diabetu sergantys pacientai visada nešiotųsi cukraus turinčių produktų.
 • Stiprūs hipoglikemijos epizodai, kai pacientas netenka sąmonės, gali būti gydomi gliukagono (0,5‑1 mg) injekcija į raumenis ar po oda, kurią suleisti gali tai daryti mokantis asmuo, arba gliukoze, kurios į veną turi suleisti sveikatos priežiūros specialistas. Gliukozės turi būti leidžiama į veną tada, kai gliukagonas per 10‑15 minučių nepadeda. Pacientui atgavus sąmonę, rekomenduojama duoti geriamųjų angliavandenių, siekiant išvengti priepuolio pasikartojimo.

 

 

 1. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

 

5.1  Farmakodinaminės savybės

 

Farmakoterapinė grupė: vaistai, vartojami cukrinio diabeto gydymui. Injekciniai insulinai ir analogai, vidutinio ar ilgo veikimo, kombinuoti su greito veikimo. ATC kodas - A10AD05.

 

NovoMix 30 yra dvifazė 30 % tirpiojo insulino asparto (greitai veikiančio žmogaus insulino analogo) ir 70 % kristalinio insulino asparto protamino (vidutinio veikimo žmogaus insulino analogo) suspensija.

 

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

 

Gliukozės kiekį kraujyje mažinantis insulino asparto poveikis pasireiškia todėl, kad insulinas, prisijungdamas prie raumenų ir riebalų ląstelių receptorių, gerina gliukozės suvartojimą ir tuo pačiu metu slopina gliukozės išsiskyrimą iš kepenų.

 

NovoMix 30 yra dvifazis insulinas, kuriame yra 30 % tirpiojo insulino asparto. Palyginus su tirpiu žmogaus insulinu, NovoMix 30 poveikis pasireiškia greičiau, todėl gali būti skiriamas valgant (nuo 0 iki 10 minučių). Kristalinę fazę (70 %) sudaro insulino asparto kristalinis protaminas, kurio veikimo pobūdis panašus į žmogaus NPH insulino.

 

Kai NovoMix 30 suleidžiama po oda, jis pradeda veikti per 10‑20 min. po injekcijos. Maksimalus poveikis - tarp 1 ir 4 val. po injekcijos. Veikimo trukmė - iki 24 val. (1 pav.).

 

 

1 pav. NovoMix 30 (___) ir dvifazio žmogaus insulino 30 (- - -) veikimo pobūdis po suleidimo sveikiems asmenims.

 

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

 

3 mėn. trukmės tyrimų metu, tiriant pacientus, sergančius 1 ir 2 tipo cukriniu diabetu, NovoMix 30 glikolizuoto hemoglobino kiekį kontroliavo taip pat, kaip ir dvifazis žmogaus insulinas 30. Insulinas aspartas pagal moliariškumą yra ekvipotencinis žmogaus insulinui. Palyginus su dvifaziu žmogaus insulinu 30, NovoMix 30 vartojimas prieš pusryčius ir vakarienę sumažina postprandinę glikemiją po abiejų valgymų (pusryčių ir vakarienės).

 

Devynių tyrimų, atliktų su 1 ir 2 tipo diabetu sergančiais pacientais, duomenų analizė parodė, kad nevalgius cukraus kiekis kraujyje buvo didesnis pacientams, gydytiems NovoMix 30 nei pacientams, vartojusiems dvifazį žmogaus insuliną 30.

 

Viename tyrime 341 pacientas, sergantis 2 tipo cukriniu diabetu, buvo atsitiktinai gydomi arba tik NovoMix 30, arba skiriant jį kartu su metforminu, arba skiriant metforminą kartu su sulfonilšlapalu. Pirminis efektyvumas - HbA1c po 16 gydymo savaičių - nesiskyrė pacientams, gydytiems NovoMix 30 ir metforminu, bei pacientams, kuriems buvo skiriama metformino ir sulfonilšlapalo. Šiame tyrime 57 % pacientų bazinis HbA1c buvo virš 9 %; šiems pacientams gydymas, skiriant NovoMix 30 kartu su metforminu, žymiai labiau mažino HbA1c, nei skiriant metforminą kartu su sulfonilšlapalu.

 

Viename tyrime pacientai, sergantys 2 tipo diabetu ir nepakankamai gydyti geriamaisiais vaistais nuo diabeto, buvo atsitiktinai parinkti ir gydyti 2 NovoMix 30 injekcijomis per parą (117 pacientų) arba 1 insulino glargino injekcija per parą (116 pacientų). Po 28 savaičių gydymo remiantis dozavimo rekomendacijomis (pažymėtomis 4.2 dalyje), vidutinis HbA1c sumažėjimas vartojant NovoMix 30 buvo 2,8 % (vidutiniškai nuo bazinio = 9,7 %). Vartojant NovoMix 30, 66 % ir 42 % pacientų pasiekė HbA1c lygį žemiau 7 % ir 6,5 % ir FPG vidurkis buvo sumažintas apie 7 mmol/l (nuo 14,0 mmol/l iki bazinio 7,1 mmol/l).

 

Tyrimų duomenys rodo, kad pacientams, sergantiems 2 tipo diabetu ir vartojusiems NovoMix 30, naktinių ir sunkių hipoglikemijų riziką, lyginant su dvifaziu žmogaus insulinu 30, sumažėjo. Tačiau bendra dieninių hipoglikemijų rizika padidėjo pacientams, gydytiems NovoMix 30.

 

Vaikų populiacija

 

16 savaičių trukusio klinikinio tyrimo metu buvo palyginta postprandinė glikemija naudojant NovoMix 30 ir žmogaus insuliną/dvifazį žmogaus insuliną 30, juos skiriant prieš valgius ir nakčiai skiriant NPH insuliną. Tyrimas atliktas 167-iems 10-18 metų amžiaus pacientams. Viso tyrimo metu abiejose grupėse vidutinė glikuoto hemoglobino HbA1c reikšmė išliko panaši į reikšmę, buvusią tyrimo pradžioje, hipoglikemijų dažnis buvo vienodas naudojant NovoMix 30 ar dvifazį žmogaus insuliną 30.

 

Mažesnėje (54 pacientai) grupėje ir jaunesnių asmenų populiacijoje (6-12 metų amžiaus), dvigubai aklas ir kryžminis tyrimas (12 savaičių trukmės gydymas su kiekvienu medikamentu) parodė, kad hipoglikemijos epizodų dažnumas ir postprandinės glikemijos padidėjimas buvo žymiai mažesni vartojant NovoMix 30, nei dvifazį žmogaus insuliną 30. Galutinis HbA1C buvo žymiai mažesnis gydant dvifaziu žmogaus insulinu 30, nei NovoMix 30.

 

5.2  Farmakokinetinės savybės

 

Absorbcija, pasiskirstymas ir eliminavimas

 

Insulino asparto B28 padėtyje esančią amino rūgštį proliną pakeitus asparto rūgštimi, sumažėja jo polinkis sudaryti heksamerus, kuriuos formuoja tirpus žmogaus insulinas. Tirpioje NovoMix 30 fazėje esantis insulinas aspartas sudaro 30 % viso insulino; jis iš poodinio sluoksnio rezorbuojamas daug greičiau nei tirpiojo insulino dalis iš dvifazio žmogaus insulino. Likusieji 70 % yra kristalų formos kaip kristalinis insulino asparto protaminas; jo rezorbcija ilga, panaši į žmogaus NPH insulino.

 

Maksimali insulino koncentracija serume yra vidutiniškai 50 % didesnė vartojant NovoMix 30, nei dvifazio žmogaus insulino 30. Laikas iki maksimalios koncentracijos susidarymo vidutiniškai yra pusė dvifazio žmogaus insulino 30 laiko. Sveikiems savanoriams vidutinė maksimali serumo koncentracija 140 ± 32 pmol/l susidarė praėjus 60 min. po poodinės 0,20 vieneto/kg kūno svorio dozės. Vidutinis NovoMix 30 pusinės eliminacijos laikas (t½), atspindintis su protaminu susijungusios frakcijos rezorbciją, buvo apie 8‑9 val. Insulino kiekis serume toks, kaip buvo pradžioje, tapo praėjus 15‑18 val. po dozės suleidimo po oda. 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams maksimali koncentracija susidarė po 95 min. suleidus dozę ir koncentracija, gerokai didesnė už nulinę, išliko ne mažiau kaip 14 val. po dozės suleidimo.

 

Specialios populiacijos

 

NovoMix 30 farmakokinetika nebuvo tirta vyresnio amžiaus pacientams ar pacientams, kurių inkstų ar kepenų funkcija buvo pažeista.

 

Vaikų populiacija

 

NovoMix 30 farmakokinetika nebuvo tirta vaisto vartojant vaikams ir paaugliams. Tačiau, farmakokinetinės ir farmakodinaminės tirpiojo insulino asparto savybės buvo tirtos vaisto vartojant vaikams (6–12 metų) bei paaugliams (13–17 metų), sergantiems 1 tipo diabetu. Insulinas aspartas buvo greitai rezorbuojamas abiejose amžiaus grupėse, esant panašiam tmax kaip ir suaugusiesiems. Tačiau Cmax skyrėsi tarp amžiaus grupių, tai pabrėžia individualaus insulino asparto titravimo svarbą.

 

5.3  Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

 

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ir vystimuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

 

Tyrimų in vitro metu pagal prisijungimą prie insulino ir IGF-1 receptorių vietas bei poveikį ląstelių augimui, insulinas aspartas veikia labai panašiai kaip ir žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat parodė, kad insulino asparto prisijungusio prie insulino receptorių disociacija atitinka žmogaus insulino.

 

 

 1. FARMACINĖ INFORMACIJA

 

6.1  Pagalbinių medžiagų sąrašas

 

Glicerolis

Fenolis

Metakrezolis

Cinko chloridas

Dinatrio fosfatas dihidratas

Natrio chloridas

Protamino sulfatas

Vandenilio chlorido rūgštis (pH sureguliavimui)

Natrio hidroksidas (pH sureguliavimui)

Injekcinis vanduo

 

6.2  Nesuderinamumas

 

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

 

6.3  Tinkamumo laikas

 

Prieš atidarant: 2 metai.

 

Vartojimo metu arba nešiojant kaip atsargą: preparatą laikyti ne ilgiau kaip 4 savaites.

 

6.4  Specialios laikymo sąlygos

 

Prieš atidarant: laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Laikyti toliau nuo šaldymo elemento. Negalima užšaldyti.

 

NovoMix 30 Penfill

Vartojimo metu arba nešiojant kaip atsargą: laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Negalima užšaldyti.

 

Užtaisą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

NovoMix 30 FlexPen

Vartojimo metu arba nešiojant kaip atsargą: laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Negalima užšaldyti.

Laikyti dangtelį uždėtą ant FlexPen, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

6.5  Talpyklės pobūdis ir jos turinys

 

NovoMix 30 Penfill

3 ml suspensijos užtaise (1 tipo stiklo), su stūmokliu (bromobutilo) ir guminiu uždoriu (bromobutilo/ poliizopreno). Užtaise yra stiklinis rutuliukas, kuris palengvina suspensijos sumaišymą.

 

Pakuotės dydžiai: 5 ar 10 užtaisų. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

NovoMix 30 FlexPen

3 ml suspensijos užtaise (1 tipo stiklo), su stūmokliu (bromobutilo) ir guminiu uždoriu (bromobutilo/ poliizopreno), kuris įdėtas į daugiadozį užpildytą švirkštiklį, pagamintą iš polipropileno. Užtaise yra stiklinis rutuliukas, kuris palengvina suspensijos sumaišymą.

 

Pakuotės dydžiai: 1 (su adatomis arba be jų), 5 (be adatų) ar 10 (be adatų) užpildytų švirkštiklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

6.6  Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

 

Išėmus NovoMix 30 Penfill ar NovoMix 30 Flexpen iš šaldytuvo, prieš suplakant insuliną pagal instrukcijas, kaip nurodoma naudojantis pirmą kartą, rekomenduojama palaikyti NovoMix 30 Penfill ar NovoMix 30 FlexPen kambario temperatūroje, kad sušiltų.

 

Šio vaistinio preparato nevartokite, jeigu pastebėjote, kad suplaktas skystis nėra tolygiai baltas, drumstas ir vandeninis.

Pacientui turi būti nurodyta, kad prieš pat naudojant NovoMix 30 suspensiją būtina suplakti.

 

Jei NovoMix 30 buvo užšaldytas, jo vartoti negalima.

 

Pacientui turėtų būti patariama po kiekvienos injekcijos adatą išmesti.

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

 

Adatų, užtaiso ar švirkštiklio negalima duoti jokiam kitam asmeniui.

 

Užtaiso negalima pildyti pakartotinai.

 

 

 1. REGISTRUOTOJAS

 

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

 

 

 1. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

 

NovoMix 30 Penfill

EU/1/00/142/004

EU/1/00/142/005

 

NovoMix 30 FlexPen

EU/1/00/142/009

EU/1/00/142/010

EU/1/00/142/023

EU/1/00/142/024

EU/1/00/142/025

 

 

 1. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

 

Registravimo data: 2000 m. rugpjūčio mėn. 1 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2010 m. liepos mėn. 2 d.

 

 

 1. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

2020-09

 

 

Išsamią informaciją apie šį vaistinį preparatą galite rasti Europos Vaistų Agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu

 

Vaistinių preparatų paieška VVKT svetainėje

Pranešimo apie nepageidaujamą reakciją forma

Svarbi informacija įsigyjantiems vaistinius preparatus

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Jums taip pat gali patikti

Horizontali peržiūra negalima.
Prašome paversti savo įrenginį vertikaliai.